AB’den tarım ilacı kullanımını yüzde 50 azaltma planı

Avrupa Birliği (AB) Kurulu, Avrupa Yeşil Mutabakatı gayelerini yakalamak için hazırlanan ve tarım alanında yeni düzenleme teklifleri içeren tabiat paketini açıkladı.

Buna nazaran, Avrupa’nın besin sistemi daha sağlıklı ve etraf dostu bir hale getirilecek. Bu hedefle AB ülkelerinde tarım ilacı kullanımı azaltılacak.

AB ülkeleri, 2030 yılına kadar yasal olarak bağlayıcı biçimde kimyasal pestisit kullanımını yüzde 50 oranında azaltacak.

Üye ülkeler, bu gayeye ulaşmak için açıkça tanımlanmış parametreler dahilinde tarım ilacı kullanımı azaltma amaçlarını ve stratejilerini belirlemek zorunda olacak.

Haşereyle gayret konusunda etraf dostu katı kurallar getirilecek. Çiftçiler, kimyasal tarım ilacı kullanmadan evvel alternatif yolları uygulamak zorunda olacak.

Park, bahçe, oyun alanı, spor alanları, halka açık yollar ve ekolojik olarak hassas alanların 3 metre yakınında pestisit kullanımı büsbütün yasaklanacak.

Tarım ilacı kullanımının sona erdirilmesi sürecinde çiftçiler desteklenecek. Bu dönüşüm maliyetini karşılamak için Ortak Tarım Siyaseti kaynakları kullanılabilecek.

Ayrıca, Avrupa tabiatına verilen zararın 2050 yılına kadar onarılması için “Doğa Onarım Yasası” çıkarılacak.

Polen taşıyan canlıların popülasyonu artırılacak

Her ülkenin ekosistemlerinde tabiat onarımı için yasal olarak bağlayıcı farklı maksatlar belirlenecek.

AB’nin kara ve deniz alanlarının en az yüzde 20’sinde 2030’a kadar tabiat onarım tedbirleri alınması gerekecek. Bu tedbirlerin 2050 yılına kadar onarıma muhtaçlık duyan tüm ekosistemlere yayılması hedeflenecek. Arı üzere polen taşıyan canlıların popülasyonları artırılacak.

Kentlerde yeşil alan kaybı 2030’a kadar durdurulacak. Kentlerdeki yeşil alanların 2050’ye kadar yüzde 5 artması sağlanacak.

Şehir ve kasabaların en az yüzde 10’unun ağaç gölgesinde olması sağlanacak. Ziraî ekosistemlerde biyoçeşitlilik artırılacak.

Nehirlerin bariyerleri kaldırılacak. 2030 yılına kadar en az 25 bin kilometrelik ırmağın özgür akması sağlanacak.

Söz konusu paketteki düzenlemelerin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkeler tarafından onaylanması gerekiyor.