Akenerji, ‘BM Global Compact’ üyesi oldu

Akkök Holding iştiraki Akenerji, Birleşmiş Milletler (BM) Global Prensipler Sözleşmesi’ni imzalayarak 160’tan fazla ülkede faaliyet gösteren sürdürülebilirlik inisiyatifi BM Küresel Compact’e üye oldu.

Akenerji, böylelikle BM tarafından sürdürülebilir kalkınma gayeleri doğrultusunda belirlenen 10 unsura ahenk göstereceğini ve her yıl İlerleme Bildirim Raporu yayımlayacağını taahhüt etti.

Konu kapsamında açıklamalarda bulunan Akenerji Genel Müdürü Serhan Gençer, önceliklerinin farkındalık yaratmanın ötesine geçerek somut ve ölçülebilir tesir yaratmak olduğunu söyledi.

“2025 sürdürülebilirlik stratejimiz ile bedel yaratmaya odaklandık”

2025 sürdürülebilirlik stratejilerini yayınladıklarını hatırlatan Gençer, “Sürdürülebilirlik amaçlarımız kapsamında, bütünsel bir bakış açısı içinde bedel yaratmaya odaklandık. Akenerji’nin sürdürülebilirlik stratejileri 2022-2025 devrini kapsayacak formda kurgulandı. Odak alanlarımızı ise iklim değişikliğine ahenk ve düşük karbon iktisadına geçiş, sıfır atık ve döngüsel iktisat, su kıtlığı ile çaba, toplumsal cinsiyet eşitliği, insan kaynağında yetkinliklerin geliştirilmesi emeliyle iş birliği, tedarikçilerin karbon ve su ayak izinin azaltılması, güç verimliliği, risklerin azaltılarak üretim verimliliği ve inovasyonun artırılması ile sürdürülebilir idare olarak belirledik.” dedi.

“Her santralde yüksek randıman ve düşük emisyon”

Taahhütlerini ve mevcut durum tahlillerini daima takip ettiklerini anlatan Gençer, şunları kaydetti: “Bu strateji kapsamında çağdaş ve etraf dostu teknolojileri kullanma, yenilenebilir kaynaklara yatırımı artırma, emisyonlarını azaltma yahut nötrleme maksadı olan müşterilerimize karbon emisyon azaltım sertifikaları sağlama bahislerindeki çalışmalarımıza olan odaklılığımız devam ediyor. Her santralimiz için yüksek randıman ve düşük emisyon prensibi ile çağdaş ve etraf dostu teknolojileri kullanarak mümkün olan en yüksek operasyonel randımanı hedefliyor ve mevcut sistemlerimizde stratejimiz çerçevesinde inovasyonlar yapıyoruz.”