ASELSAN elektron tabancasıyla ilk ateşlemeyi yaptı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin askeri haberleşme gereksinimlerini karşılanması maksadıyla 1975 yılında kurulan savunma endüstrisi şirketi ASELSAN, bu kapsamda çalışmalarına devam ediyor.

ASELSAN’da yürütülmekte olan Elektron Tabancası Geliştirme Projesi’nde birinci ateşleme testleri muvaffakiyetle yapıldı.

YERLİ VE ULUSAL 3 BOYUTLU YAZICIDA KRİTİK ADIM

Katmanlı imalat hedefli 3 boyutlu yazıcıların en kritik bileşeni olan elektron tabancasıyla yakalanan muvaffakiyet, savunma ve havacılık alanında kullanılabilecek yerli ve ulusal 3 boyutlu yazıcı geliştirme çalışmalarında kıymetli bir kademenin daha geçilmesini sağladı.

Testlerde 4,32 kilovat güce sahip elektron demeti, vakum altında bulunan 2 santimetre kalınlığında bakır test plakasına çarptırıldı.

10 saniyelik mühlet boyunca açık tutulan elektron demeti bakır levhada yaklaşık 1,5 milimetre çapta eriyik havuzu oluşturdu.

Daha yüksek voltaj bedellerinde elektron demeti çıkarmak için ark oluşumunu önleyecek bir korona halkası tasarlanıp üretildi. Korona halkası ile demet çıkarma testi gerçekleştirildi.

Tasarlanan kesim ark oluşumunu tedbire konusunda başarılı bir sonuç sağlayarak hedeflenen 90 kilovolt voltaj bedellerine çıkılmasını sağladı.

90 kilovolt voltaj ve 10 miliamper akım kıymetlerine sahip elektron demeti 1,2 milimetre kalınlığında alüminyum plakaya çarptırılarak plakada 1 santim genişliğinde delik oluşturdu.

BU YIL YENİ DENEYLERE HAZIR OLACAK

Çalışmaları ağır bir halde devam eden elektron tabancası prototipi, bu yıl içinde bir sonraki kademe olan “elektron demeti ile metal tozu etkileşim deneyleri” için kullanıma hazır hale getirilecek.

3 BOYUTLU YAZICI VE KATMANLI İMALAT YARARI

Katmanlı imalat, uzun vakittir kullanılan üç boyutlu yazıcılar ile yapılan süratli prototipleme kademesinin gelişmiş ve endüstriyel manada işlevselleşmiş hali olarak tanımlanıyor.

Katmanlı imalat teknolojileriyle birlikte mühendisler, imalat kaynaklı kısıtların ortadan kalkmasıyla dizaynlarını kısa müddette hayata geçirebiliyor, daha hafif ve karmaşık modüller üretebiliyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Stratejik Planı’nda “Savunma ve Güvenlik Teknolojilerinde Yetkinlik Kazanmak” maksadı kapsamında belirtilen uçak, helikopter, füze, insansız hava aracı, uydu, jet motoru yurt içi geliştirme projelerinde bilhassa kritik ve maliyetli metal kesimlerde katmanlı imalat teknolojilerinin kullanılmasıyla performans, maliyet ve rekabet avantajı sağlanabilecek.


Ayrıyeten havacılık bakım faaliyetlerinde de katmanlı imalat teknolojileri kullanılabilecek.

Bakım kuruluşlarının zayıf noktası olan tamir süreçlerinde gerekli tamir materyalleri katmanlı imalat formülü sayesinde çarçabuk tasarlanarak uçak üzerinde kullanılabilecek.

Böylece tamirlerde daha süratli tahliller üretilirken kuruluş envanterinde yüksek ölçülü tamir gereci tutulmayacak, depolama maliyetleri kıymetli ölçüde azalacak.