Basın kuruluşları ve gazetecilerden basın yasasına karşı eylem

Mehmet KAYA

ANKARA – Basın kuruluşları tarafından, basın ve söz özgürlüğünü kısıtlayıcı olarak nitelenen TBMM’de görüşmeleri süren yasal düzenlemeye karşı Ankara’da aksiyon yapıldı. Basın Kuruluşları ve medya çalışanları yasa teklifinin geri çekilmesini talep etti. Ankara’da TBMM’nin birinci binasının da bulunduğu, tarihi Atatürk anıtı yanındaki meydanda yapılan aksiyonda, sembolik olarak kalemler bırakıldı. Aksiyonda, “Susturma Korkutma, Hapsetme Maddesine Hayır”, “Basın Hürdür Sansür Edilemez” yazılı pankart ve dövizler taşındı.

Basın Kurulu, ÇGD, Diplomasi Muhabirleri Derneği, DİSK Basın-İş, Gazeteciler Cemiyeti, İzmir Gazeteciler Cemiyeti, KESK Haber-Sen, Parlamento Muhabirleri Derneği, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Federasyonu, Türkiye Gazeteciler Sendikasının kurumsal olarak takviye verdiği harekete, gazeteciler de katıldı. Harekete, İktisat Muhabirleri Derneği (EMD) üyeleri de katıldı.

Gazeteciler Cemiyeti Lideri Nazmi Alım basın örgütleri tarafından hazırlanan ortak metni okudu. Alım, “TBMM’de Basın Kanunu yenileniyor. İsmi Basın Kanunu fakat içinde basın yok baskı var. İsmi Basın Kanunu ancak içinde mahpus cezası, kapatma, ağır kontrol ve basın kartı iptalleri var” dedi.

Gazeteciler, basınla ilgili bir düzenleme yapılırken basın meslek örgütü ve basın mensuplarının dinlenmediğini ve dikkate alınmadığını vurguladılar.

Yargıtay lideri da “uygulama” telaşını lisana getirdi

Nazmi Alım tarafından okunan ortak bildiride şu tabirlere yer verildi:

“Sanmayın ki bizler dezenformasyonun önlenmesini istemiyoruz. Lakin bunun yolu maddedeki üzere mahpus cezasından geçmez. Yargıtay Hâkimi de Adalet Kurulunda açıkça uyararak, bu yasanın uygulama sırasında yargıda karmaşa ve keyfilik yaratacağını söylemiştir. Fakat dinlemediler…

Yasada yazılı basının kapısına kilit vuracak unsurlar vardır. O denli ki Anadolu basını hiçe sayılmış, gözden çıkarılmıştır. Yaklaşık 1000 gazete, hayat kaynakları olan resmi ilanları büyük oranda kesilerek, kapanmakla karşı karşıya bırakılacaktır. Basın ilanlarının dağıtımına ait değişikliklerle yazılı basına kilit vurduracak olan düzenleme, meslektaşlarımızın özlük haklarında da hiçbir güzelleştirme içermiyor. Bunları söyledik, anlattık, yazdık lakin dinlemediler.

Bu yasa temel insan haklarına, haberleşme özgürlüğüne, basın özgürlüğüne alışılmamıştır. Yani Anayasa’ya terstir. Anayasa ile teminat altına alınan haklarımıza alışılmamıştır. Bu istikametiyle yalnızca gazetecilerin özgürlüklerine değil tüm toplumun özgürlüklerine pürüzdür.

Yanlış bilgiyi alenen yayma kabahati oluşturup 3 yıl mahpus cezası getiren bu yasa tüm toplumu yazmaktan, eleştirmekten, toplumsal medyada bildiri paylaşmaktan alıkoyacaktır. Bu yasa toplumsal bir otosansür dalgası yaratacaktır. Bu nedenle yalnızca gazetecilerin sorunu değildir.

Neden getiriliyor bu mahpus cezası? Bu nasıl uygulanacak? Seçimlere bir yıldan az bir vakit kalmışken çıkarılan bu kanunla sağlıklı siyasi tartışma ortamı nasıl sağlanacak? Yargıtay’ın görüşündeki üzere uygulamada doğacak karmaşa ve keyfilik nasıl önlenecek? Bu soruları tekraren sorduk fakat Meclis’te bizlere hiçbir cevap verilemedi. İşte bu nedenlerle basın meslek örgütleri olarak, tünelden evvelki son çıkışta buradayız. Atatürk Anıtı önünden daima birlikte sesleniyoruz. Bu maddede gazeteciler yok, gazetecilerin görüşleri yok, basın özgürlüğü yok diyoruz. Bir kere daha bu maddede susturma, korkutma ve hapsetme var diyoruz. Biz gazeteciler bu yasanın geri çekilmesini istiyoruz.” Aksiyona CHP TBMM Kümesi ve Parti yöneticileri de takviye verdi.