Cep telefonlarında uygulanan ÖTV matrahında düzenleme yapıldı. Yeni kararla bazı modellerin fiyatlarının düşmesi bekleniyor

Yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile, cep telefonları için uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarında değişikliğe gidildi.

Kararla birlikte yüzde 25 ÖTV oranı için temel alınan matrah eşiği 640 – 1.500 TL aralığı, yüzde 45 ÖTV oranı için temel alınan matrah eşiği 1.500 – 3.000 TL aralığına ve yüzde 50 ÖTV oranı için temel alınan matrah ise 3.000 TL üzeri olarak tekrar düzenlendi.

Yeni düzenleme ile birlikte matrahı 640 ile 1.500 TL ortasında olan cep telefonlarında 113 ila 265 TL ortasında, matrahı 1.500 – 3.000 TL aralığında olan cep telefonlarında ise 177 ila 377 TL ortasında bir indirim oluşması bekleniyor. Bu da sırasıyla yüzde 10,7 ve yüzde 6,7 ortasında bir fiyat indirimi manasına gelecek. 3.000 TL üzeri matraha sahip modellerde ise rastgele bir değişikli olmayacak.

Yeni kararla, yüksek fiyatlı cep telefonlarına olan talebin düşük ÖTV oranına tabi telefonlara yönelmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda daha az yüksek fiyatlı telefon ithal edilmesi, yerli imalatın artması, buna bağlı ithalat ölçüsünün azalması ve kompozisyonunun değişerek cari açığın azalmasına olumlu katkı vermesi hedefleniyor.