Çevre Kanunu ile Bazı kanunlarda değişiklik öngören yasa teklifi Meclise sunuldu

ANKARA (DÜNYA) – Marmara Havzasında yaşanan müsilajın önlenmesine yönelik olarak mahallî idarelere yeni yükümlülükler getiren düzenlemelerin de yer aldığı Etraf Kanunu ile Kimi Kanunlarda değişiklik öngören 31 unsurluk yasa teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.

Yasa teklifine nazaran Boğazlar ve Susurluk Havzası dahil Marmara Denizi Havzasında yer alan vilayetlerden İstanbul, Bursa ve Kocaeli vilayetlerinin tamamında, ileri atıksu arıtma tesisi, arıtma çamuru sürece ve bertaraf tesisi kurmaları ve bunun için temrin planlarını sunmak için mahalli yönetimlere 6 ay mühlet verilecek. Bu mühlet içerisinde temrin planlar sunulmazsa Bakanlık ve Bakanlığın yetkilendireceği ilgili ve bağlantılı kurum ve kuruluşlar bu tesisleri mahalli yönetimler ismine yapabilecek, yaptırabilecek ve bu tesisleri işletebilecek. Ortaya çıkan maliyet mahalli yönetimlere Vilayet Özel Yönetimlerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Hisse Verilmesi Hakkındaki Kanun mucibince aktarılan paydan tahsil edilecek.

Ziraî desteklemeler için düzenleme

Yasa teklifiyle ziraî desteklemelerden yararlanmak için müracaatta bulunduğu halde, mevzuat uyarınca desteklemelerden yararlanabilmek için ibrazı öngörülen makbuz, fatura ve öteki evrakların gerçeğe alışılmamış yahut yöntemsiz olduğu gerekçesiyle desteklemeden yararlandırılmayanlar, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde Tarım ve Orman Bakanlığına başvurmaları ve Bakanlık tarafından yapılan incelemede bunların gerçek üretim yaptığının tespit edilmesi halinde hak ettikleri takviye ödemesi yapılacak.