Denizlerin ‘Büyük Ölümü’ tekrarlanabilir

Princeton Üniversitesi tarafından yapılan ve Science Dergisi’nde yayımlanan bir araştırmaya nazaran sera gazı emisyonları denetim edilmezse, global ısınma, yaklaşık 250 milyon yıl evvel okyanus cinslerinin yok olmasıyla sonuçlanan felaketin tekrarını tetikleyebilir. “Büyük Ölüm” olarak isimlendirilen bu olayda, deniz organizmalarının yüzde 90’ının çok ısınmış, asidik ve oksijensiz okyanuslarda öldüğünü varsayım ediliyor. Dünya tarihinde bilinen en büyük kitlesel yokoluş olarak isimlendirilen Büyük Mevt, karada yaşayan omurgalıların yüzde 70’inden fazlası da dahil olmak üzere tüm biyolojik ailelerin yarısından fazlasını yok etti.

Bu felaket tekrarlanır mı ? 2021’de yapılan öteki bir araştırma, mevcut insani faaliyetlerinden kaynaklanan karbondioksit emisyonlarının, 250 milyon yıl evvel iklimin değişmesine neden olanlardan iki kat daha yüksek olduğunu hesaplıyor. Nature’da yayınlanan öteki bir araştırma da, sürüngenlerin yüzde 21’inin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor.

Princeton Üniversitesi’nin araştırmasında bugünün iklim siyaseti seçimlerinin uzun vadede büyük bir fark yaratacağını göstermek için farklı iki emisyon senaryosu seçilmiş. 2100 yılına kadar 4 santigrat dereceye kadar ısınan yüksek emisyonlu senaryo, okyanus cinslerinin toplu olarak yok olmasına yol açacak. Fakat ısınmayı 1,5 ila 2 santigrat derece ortasında tutan Paris Anlaşması’nın çizdiği senaryo okyanus biyoçeşitliliğinin tahribatını kısmen önleyebiliyor.