Elektrik depolama tesislerinin önü açılıyor

Güç Piyasası Düzenleme Kurumu Lideri Mustafa Yılmaz, 22 Nisan tarihli heyet toplantısında onaylanan Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliğine ait, bugüne kadar Türkiye’de elektrik depolamayla ilgili birçok Ar-Ge çalışması ve proje yapılmasına karşın dalın merakla beklediği mevzuat boşluğunun EPDK tarafından giderildiğini söyledi.

Yönetmeliğin Resmi Gazete’ye gönderildiğini kaydeden Yılmaz, yönetmeliğin devreye alınmasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan İktisat Islahat Paketi’ndeki elektrik güç depolama tesislerinin kurulmasına yönelik mevzuat altyapısının tamamlanmış olacağını aktardı.

Yılmaz, yönetmelikle piyasa iştirakçilerinin üretim santrallerine, tüketim tesislerine yahut bu tesislerden bağımsız olarak münferiden elektrik depolama tesisleri kurabileceğini lisana getirerek, “Bu kapsamda ülkemizde elektrik depolama tesislerinin elektrik şebekesine entegrasyonunun önü açılmış olacak ve elektrik depolama tesislerinin piyasa kuralları çerçevesinde piyasa faaliyetinde yer alması sağlanacak” diye konuştu.

Elektrik depolama tesislerinin piyasada faaliyet gösteren şirketlere fiyat değişiminden ötürü arbitraj imkanı sağlayacağını söyleyen Yılmaz, “Başka bir deyişle, elektrik depolama tesisleri sayesinde piyasa fiyatlarının düşük olduğu periyotlarda depolanan gücün piyasa fiyatlarının yüksek olduğu periyotlarda ticareti yapılabilecek” tabirini kullandı.

PAK GÜCE GÜÇ KATACAK

Yılmaz, depolama tesislerinin ticari olarak yan hizmetlere iştirakinin da mümkün olacağını ve böylelikle şebekenin inançlı ve kaliteli bir biçimde işletmesini sağlayacak imkanlar elde edileceğini belirterek, şunları kaydetti:

“Ayrıca öteki gelişmiş ülkelerde olduğu üzere kesikli üretim karakteristiklerine sahip yenilenebilir güç üretim oranlarının gün geçtikçe arttığı ülkemizde de üretimin denetimli bir halde şebekeye verilmesi sağlanarak emniyetli bir sistem işletmesi sağlanacak.

Bu durum hali hazırda Türkiye’nin elektrik heyeti gücünün yarısından fazlasını oluşturan pak güç kaynaklarının kapasitesinin daha da artırılmasını kolaylaştıracak. Böylelikle şebeke esnekliğinin sağlanmasında gelişmiş ülke uygulamalarıyla ülkemiz güç dalı de tanışmış olacak ve uygulama alanı bulacak. Yani el birliğiyle, yenilenebilir güçte Türkiye’mizin gücüne güç, gücüne güç katacağız.”

MÜSTAKİL TESİSLERDE ALT LİMİT 2 MEGAVAT

Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliğine nazaran, lisanslı üretim santralleri bünyesinde kurulacak elektrik depolama üniteleri mevcut üretim lisanslarına derç edilecek. Tüketim tesisleri bünyesinde kurulacak elektrik depolama tesisleri için ise rastgele bir lisans istenmeyecek.

Müstakil elektrik depolama tesisleri için alt limit 2 megavat olmak kaydıyla tedarik lisansı alma kuralı aranacak. Bu tesisler, organize toptan satış piyasalarına, gerekli kuralları sağlayanlar dengeleme güç piyasasına ve yan hizmet piyasalarına katılabilecek.

Lisanssız üretim kapsamında ise Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğine nazaran öz tüketime yönelik ve şebekeye güç vermeyen tesisler bünyesinde birebir ölçüm noktasında elektrik depolama tesisi kurulabilecek.

Ayrıyeten, üniversiteler, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi bölgeleri tarafından Ar-Ge faaliyetinde kullanılmak emeliyle azami 1 megavat heyeti gücünde elektrik depolama tesisi kurulabilecek.