ESET Yeni Bir Siber Casusluk Saldırısı Belgeledi

Mevcut ataklar, Ukrayna’daki savaştan ve Avrupa’daki öbür haber başlıklarından yararlanıyor. Bilinen kurbanlar ortasında araştırma kurumları, internet servis sağlayıcıları (ISP’ler) ve çoğunlukla Doğu ve Güneydoğu Asya’da bulunan Avrupalı diplomatik temsilciler yer alıyor. ESET araştırmacıları, 2020’de belgelenen THOR varyantına benzerliği nedeniyle bu yeni Korplug varyantına Hodur ismini verdi. İskandinav mitolojisinde Hodur, Thor’un kör üvey kardeşidir.

Bu atak kampanyasının kurbanları, muhtemelen Rusya’nın Ukrayna’yı işgali üzere Avrupa’daki en son olayları berbata kullanarak kimlik avı dokümanlarıyla kandırılıyor. İşgal, Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü UNHCR’ye nazaran üç milyondan fazla kişinin savaştan komşu ülkelere kaçmasına ve Ukrayna sonlarında gibisi görülmemiş bir krize yol açtı. Bu kampanyayla ilgili evraklardan biri “Situation at the EU borders with Ukraine.exe” (Ukrayna ile AB Sonlarındaki Durum.exe) ismine sahip.

Kimlik avına yönelik kandırma metotları, güncellenmiş COVID-19 seyahat kısıtlamalarından, Yunanistan için onaylanmış bir bölgesel yardım haritasından ve Avrupa Parlamentosu ve Kurul Yönetmeliği’nden bahsediyor. En son kandırma yolu ise, Avrupa Kurulu’nun web sitesinde bulunan gerçek bir doküman. Bu durum, bu kampanyanın ardındaki APT kümesinin aktüel olayları takip ettiğini ve bu olaylara başarılı ve süratli bir formda reaksiyon verebildiğini gösteriyor.

Hodur’u keşfeden ESET berbat hedefli yazılım araştırmacısı Alexandre Côté Cyr bu durumu şöyle açıklıyor: “Taktikler, Teknikler ve Prosedürlerdeki kod benzerliklerine ve birçok ortak noktaya dayanarak, ESET araştırmacıları bu kampanyanın TA416, RedDelta yahut PKPLUG olarak da bilinen Mustang Panda kümesiyle bağlantılı olduğundan emin. Bu küme, yüklü olarak devlet kurumlarını ve STK’ları amaç alan bir siber casusluk kümesi.” Mustang Panda kurbanları çoğunlukla Doğu ve Güneydoğu Asya’da, bilhassa Moğolistan’da bulunuyor, fakat yalnızca bu ülkelerle hudutlu değil. Küme, 2020’de Vatikan’ı hedefleyen kampanyasıyla da tanınıyor.

ESET araştırmacıları tüm kurbanların kesimlerini belirleyememiş olsa da, bu kampanya başka Mustang Panda kampanyalarıyla birebir gayelere sahip. APT’nin tipik olarak kurban seçimlerini göz önünde bulundurduğumuzda kurbanların birden fazla Doğu ve Güneydoğu Asya’da, kimileri ise Avrupa ve Afrika ülkelerinde yer alıyor. ESET telemetrisine nazaran, gayelerin büyük çoğunluğu Moğolistan ve Vietnam’ın akabinde Myanmar’da görülürken birkaçı da Yunanistan, Kıbrıs, Rusya, Güney Sudan ve Güney Afrika üzere öbür ülkelerde bulunuyor. Tanımlanan bölümler ortasında diplomatik temsilciler, araştırma kurumları ve ISP’ler yer alıyor.

Mustang Panda’nın kampanyaları sıklıkla Cobalt Strike, Poison Ivy ve Korplug (PluxX olarak da bilinir) dahil olmak üzere makus emelli yazılım paylaşmak maksadıyla özel yükleyiciler kullanır. Kümenin ayrıyeten kendi Korplug varyantlarını oluşturduğu da biliniyor. Côté Cyr kelamlarını şu halde bitiriyor: “Korplug kullanan başka kampanyalarla karşılaştırıldığında, dağıtım sürecinin tüm basamakları, biz berbat hedefli yazılım araştırmacıları için araştırmayı daha sıkıntı hale getirmek üzere tahlil tedbire tekniklerini ve denetim akışı gizlemeyi kullanıyor.”