Görev belgesi nasıl alınacak? Görev belgesinin genelgesinin detayları:

Tam kapanma süreci başlıyor…  Tam kapanma sürecinde kısıtlamalardan muaf olanlar, muafiyet kapsamındaki iş yeri, fabrika/imalathane çalışanları, İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi üzerinden “görev belgesi” başvurusu yapabilecek. Pekala, e-Devlet’ten misyon evrakı nasıl alınacak? Misyon evrakı formlarına nasıl ulaşılıyor? İçişleri Bakanlığı’nın vazife evrakı genelgesindeki ayrıntılar şöyle:

VAZİFE BELGESİ NEDİR?

İçişleri Bakanlığı 81 Vilayet Valiliğine “Görev Dokümanı Düzenlenmesi” bahisli genelge gönderdi. Genelgede, salgınla uğraş sürecinde muafiyetlerin suiistimal edilmemesi için alınan önlemlere işaret edildi. Üretim, imalat, tedarik ve lojistik dalları başta olmak üzere daha evvel genelgelerle muafiyet tanınan işyerlerinde çalışan vazifeliler için bu işyerlerinin yetkililerince tüm dokümanların geçerliliğinin 2 Mayıs Pazar günü saat 24.00’te sona ereceği belirtildi.

  • Seyahat Müsaade Dokümanı Nasıl Alınır?

MİSYON DOKÜMANI NASIL ALINIR?

Pekala, misyon evrakı nasıl alınacak? Genelgeye nazaran ’29 Nisan Perşembe gününden itibaren muafiyetler kapsamında bulunan işyeri, fabrika, imalathane üzere yerlerde çalışan şahıslar, e-devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden “görev belgesi” müracaatında bulunabilecek’

VAZİFE EVRAKI ALMA EKRANI

Bakanlık ayrıyeten yaşanabilecek teknik problemlere karşı da genelgede şöyle bir kısma yer verdi:  Müracaatta bulunacak çalışanın e-başvuru sistemini kullanımında oluşabilecek sorunlar, sistemsel yoğunluk, erişim kusuru üzere süreksiz durumlar nedeniyle vaktinde vazife evrakı alınamaması durumunda bir kereye mahsus olmak ve en fazla üç gün için geçerli olmak kaydıyla Ek-1’de örneği sunulan misyon dokümanı formu manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle düzenlenebilecek.  (Bakanlığın sitesinde ilgili formları bulmak mümkün)

Misyon Dokümanı Düzenlenmesi Genelgesi Kapsamında;

??Görev Dokümanı
??Kamu İşçisi Misyon Bildirim Evrakı

Evraklarını indirmek ve ayrıntılı bilgi için ??https://t.co/N4WP2WAXEu pic.twitter.com/w9ZRT4ZRZW

— TC İçişleri Bakanlığı Maske?? Mesafe-? Paklık?? (@TC_icisleri) April 29, 2021

VAZİFE EVRAKI GENELGESİ

Vazife evrakı genelgesi şöyle:

  • 29 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren muafiyetler kapsamında bulunan işyeri/fabrika/imalathane üzere yerlerde çalışan bireylerin, e-devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden vazife dokümanı müracaatında bulunacak. Misyon evrakı müracaatında bulunan bireylerin toplumsal güvenlik numarasına nazaran hala çalışmakta olduğu işyeri sicil numarası belirlenecek ve iş yerinin faaliyet alanına nazaran muafiyet kapsamında kalıp kalmadığı denetim edilecek. İlgili Bakanlıklarla sağlanan entegrasyonlar sayesinde anlık ve otomatik olarak yapılacak bu sorgulamalar sonucunda bildirim ile aranan kurallar ortasında uyumluluğun tespiti halinde sistem üzerinden otomatik olarak vazife dokümanı düzenlenecek.
  • Müracaatta bulunan çalışana dair kimlik bilgilerinin yanı sıra sokağa çıkma kısıtlaması sırasında hangi hedefle işyerinde olması gerektiği, çalışma süresi/zaman dilimi, işyeri ve ikamet adresi, varsa kullanacağı servis ya da araç plaka bilgisinin de yer alacağı vazife dokümanının çıktısı müracaatta bulunan kişi tarafından alınarak işyeri/firma yetkilisine imzalatılacak.
  • Müracaatta bulunacak çalışanın e-başvuru sistemini kullanımında oluşabilecek sorunlar, sistemsel yoğunluk, erişim kusuru üzere süreksiz durumlar nedeniyle vaktinde misyon evrakı alınamaması durumunda bir sefere mahsus olmak ve en fazla üç gün için geçerli olmak kaydıyla Ek-1’de örneği sunulan vazife dokümanı formu manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle düzenlenebilecek. e-başvuru sitemi üzerinden yahut zarurî hallerde manuel olarak düzenlenen vazife dokümanları kapsamında;
  • İşyeri/firma yetkilisi, imza altına aldığı evrakta belirtilen kişinin yetkilisi olduğu işyerinde/firmada çalıştığı, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında mecburî bir hedefle işyerinde olması gerektiği bilgisinin doğruluğundan, Hakkında vazife dokümanı düzenlenen kişi ise kendisi ile ilgili bilgilerin doğruluğundan ve sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet nedeni ile buna bağlı olarak vakit ve güzergahla hudutlu davranmaktan, sorumlu olacak.
  • Düzenlenen misyon dokümanı, sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında muafiyet tanınan işyerlerinde çalışan çalışanın yanında bulundurulacak ve yapılacak denetimlerde kontrol takımlarına ibraz edilecek. e-başvuru sistemi üzerinden üretilen vazife dokümanları eş vakitli olarak kolluk kuvvetlerinin bilgi sistemlerine de iletilecek olup, kolluk kuvvetlerince yürütülecek kontrol faaliyetleri sırasında, geçerli vazife evrakı olmayan/ibraz edemeyen yahut vazife evrakında belirtilen muafiyet nedeni, vakti ve güzergahı ile kontrol sırasındaki durumu uyumlu olmayan bireyler ile eksik/yanlış bilgi veren işyeri yetkilileri hakkında isimli ve idari süreç uygulanacak.
  • Bu noktada esnaf, sanayi ve/veya ticaret ile ziraat odaları başta olmak üzere ilgili meslek odaları tarafından gerekli rehberlik faaliyetlerine yük verilecek ve faaliyet alanlarındaki işyerlerinin/firmaların bilgilendirilmeleri ve kurallara uymaya teşvik edilecek.
  • Tam kapanma devri içerisinde minimum işçi ile hizmet sunacak kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarında/yerlerinde misyon yapacak kamu işçisi için de yetkili yönetici tarafından bu durumu ortaya koyan Ek-2’de örneği verilen Kamu Çalışanı Misyon Bildirim Dokümanı düzenlenecek ve bu kapsamdaki kamu işçisi, vazifeli olduğu vakit dilimi içerisinde ikameti ile işyeri ortasındaki güzergahla hudutlu olacak formda muafiyete tabi olacak.
  • Ayrıyeten seyahat müsaade müracaatları, evvelden e-Devlette Bakanlığımızca sunulan hizmetlerden olan E-Başvuru Sisteminin içerisindeyken vatandaşlarımızın erişimlerini kolaylaştırmak üzere yapılan geliştirmeler ile birlikte e-Devlet İçişleri Bakanlığı Hizmetleri listesinden direkt erişim sağlanabilecek hale getirildi.
  • Cenaze sahibi vatandaşların mağdur olmalarının önüne geçilmesi gayesiyle Cenaze Müsaade Hizmeti seyahat müsaadesi müracaatından farklı olarak direkt erişilebilir hale getirildi. Ayrıyeten cenaze müsaadesi için müracaat esnasında vatandaşların elektronik ortamda Vefat Evrakı yüklemesi uygulamasından da vazgeçildi. Müracaat konusunun doğruluğu, Bakanlığımız ve Sıhhat Bakanlığı ortasındaki sistem entegrasyonları ile teyit edilecek.