Görev belgesi nedir? e-Devlet’ten görev belgesi nasıl alınır?

Tam kapanma süreci dün akşam prestijiyle başladı ve  17 Mayıs Pazartesi saat 05.00’e kadar devam edecek. Tam kapanma sürecinde kısıtlamalardan muaf olanlar, muafiyet kapsamındaki iş yeri, fabrika/imalathane çalışanları, İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi üzerinden “görev belgesi” başvurusu yapabilecek. Gerekli hallerde formlar manuel olarak da alınıp doldurulabilecek. İçişleri Bakanlığı akşam saatlerinde yeni bir bilgilendirme açıklaması yaptı. İşte ayrıntılar:

VAZİFE BELGESİ NEDİR?

İçişleri Bakanlığı  dün 81 Vilayet Valiliğine “Görev Dokümanı Düzenlenmesi” bahisli genelge gönderdi. Genelgede üretim, imalat, tedarik ve lojistik dalları başta olmak üzere daha evvel genelgelerle muafiyet tanınan işyerlerinde çalışan vazifeliler için bu işyerlerinin yetkililerince tüm dokümanların geçerliliğinin 2 Mayıs Pazar günü saat 24.00’te sona ereceği belirtildi.

 • Seyahat Müsaade Evrakı Nasıl Alınır?

VAZİFE EVRAKI NASIL ALINIR?

Pekala, misyon dokümanı nasıl alınıyor? Genelgeye nazaran ’29 Nisan Perşembe gününden itibaren muafiyetler kapsamında bulunan işyeri, fabrika, imalathane üzere yerlerde çalışan bireyler, e-devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden “görev belgesi” müracaatında bulunabilecek.

Bakanlık ayrıyeten yaşanabilecek teknik sıkıntılara karşı da genelgede şöyle bir kısma yer verdi:  Müracaatta bulunacak çalışanın e-başvuru sistemini kullanımında oluşabilecek sorunlar, sistemsel yoğunluk, erişim yanlışı üzere süreksiz durumlar nedeniyle vaktinde misyon evrakı alınamaması durumunda bir sefere mahsus olmak ve en fazla üç gün için geçerli olmak kaydıyla Ek-1’de örneği sunulan vazife dokümanı formu manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle düzenlenebilecek.  (Bakanlığın sitesinde ilgili formları bulmak mümkün)

(YENİ) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN ÇALIŞMA MÜSAADE DOKÜMANI AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanlığı’nca twitter’dan yapılan paylaşımda “Tam Kapanma Sürecinde muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri tarafından düzenlenmiş olan mevcut vazife evrakları; 2 MAYIS PAZAR SAAT 24.00’e KADAR GEÇERLİ OLACAK” denildi.

İçişleri Bakanlığı’nın twitter hesabından yapılan açıklamada şu tabirler yer aldı:

 • Çalışma Müsaadesi Dokümanının e-Devlet üzerinden alınabilmesi için tüm hazırlıklarımızı tamamladık ve müracaat ekranı e-Devlet’te açıldı.
 • Tam kapanma devrinde muafiyet kapsamında bulunan iş yerlerinde çalışan ve e-devlet kapısında oluşan yoğunluk nedeniyle sisteme vakit zaman erişimde zahmet yaşayan vatandaşlarımızın endişe ve çabuk etmelerine gerek yoktur.
 • İlgili iş yerleri tarafından düzenlenmiş olan mevcut mevcut vazife evrakları 2 Mayıs Pazar günü saat 24.00’e kadar geçerli olacak.
 • Ayrıyeten e-başvuru sisteminde erişim zahmeti yaşanması halinde ekteki form manuel olarak doldurulup çalışan ve iş yeri/firma yetkili tarafından imzalanarak vazife evrakı kullanılabilir.
 • Kimsenin mağduriyet yaşamaması ve muafiyetlerin berbata kullanılmaması için her türlü önlemimizi aldık.

Tam Kapanma Sürecinde muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri tarafından düzenlenmiş olan mevcut vazife evrakları;

2 MAYIS PAZAR
SAAT 24.00’e KADAR
GEÇERLİ OLACAK

Kamuoyuna hürmetle duyurulur ?? pic.twitter.com/AEv89fNnKX

— TC İçişleri Bakanlığı Maske?? Mesafe-? Paklık?? (@TC_icisleri) April 29, 2021

Misyon Evrakı Düzenlenmesi Genelgesi Kapsamında;

??Görev Evrakı
??Kamu İşçisi Vazife Bildirim Dokümanı

Dokümanlarını indirmek ve ayrıntılı bilgi için ??https://t.co/N4WP2WAXEu pic.twitter.com/w9ZRT4ZRZW

— TC İçişleri Bakanlığı Maske?? Mesafe-? Paklık?? (@TC_icisleri) April 29, 2021

VAZİFE DOKÜMANI GENELGESİ

Misyon evrakı genelgesi ise şöyleydi:

 • 29 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren muafiyetler kapsamında bulunan işyeri/fabrika/imalathane üzere yerlerde çalışan şahısların, e-devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden misyon evrakı müracaatında bulunacak. Misyon evrakı müracaatında bulunan bireylerin toplumsal güvenlik numarasına nazaran hala çalışmakta olduğu işyeri sicil numarası belirlenecek ve iş yerinin faaliyet alanına nazaran muafiyet kapsamında kalıp kalmadığı denetim edilecek. İlgili Bakanlıklarla sağlanan entegrasyonlar sayesinde anlık ve otomatik olarak yapılacak bu sorgulamalar sonucunda bildirim ile aranan kurallar ortasında uyumluluğun tespiti halinde sistem üzerinden otomatik olarak vazife evrakı düzenlenecek.
 • Müracaatta bulunan çalışana dair kimlik bilgilerinin yanı sıra sokağa çıkma kısıtlaması sırasında hangi gayeyle işyerinde olması gerektiği, çalışma süresi/zaman dilimi, işyeri ve ikamet adresi, varsa kullanacağı servis ya da araç plaka bilgisinin de yer alacağı misyon evrakının çıktısı müracaatta bulunan kişi tarafından alınarak işyeri/firma yetkilisine imzalatılacak.
 • Müracaatta bulunacak çalışanın e-başvuru sistemini kullanımında oluşabilecek sorunlar, sistemsel yoğunluk, erişim kusuru üzere süreksiz durumlar nedeniyle vaktinde vazife evrakı alınamaması durumunda bir keze mahsus olmak ve en fazla üç gün için geçerli olmak kaydıyla Ek-1’de örneği sunulan vazife evrakı formu manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle düzenlenebilecek. e-başvuru sitemi üzerinden yahut mecburî hallerde manuel olarak düzenlenen vazife dokümanları kapsamında;
 • İşyeri/firma yetkilisi, imza altına aldığı dokümanda belirtilen kişinin yetkilisi olduğu işyerinde/firmada çalıştığı, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında zarurî bir emelle işyerinde olması gerektiği bilgisinin doğruluğundan, Hakkında vazife evrakı düzenlenen kişi ise kendisi ile ilgili bilgilerin doğruluğundan ve sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet nedeni ile buna bağlı olarak vakit ve güzergahla hudutlu davranmaktan, sorumlu olacak.
 • Düzenlenen misyon evrakı, sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında muafiyet tanınan işyerlerinde çalışan çalışanın yanında bulundurulacak ve yapılacak denetimlerde kontrol takımlarına ibraz edilecek. e-başvuru sistemi üzerinden üretilen vazife evrakları eş vakitli olarak kolluk kuvvetlerinin bilgi sistemlerine de iletilecek olup, kolluk kuvvetlerince yürütülecek kontrol faaliyetleri sırasında, geçerli vazife evrakı olmayan/ibraz edemeyen yahut misyon dokümanında belirtilen muafiyet nedeni, vakti ve güzergahı ile kontrol sırasındaki durumu uyumlu olmayan şahıslar ile eksik/yanlış bilgi veren işyeri yetkilileri hakkında isimli ve idari süreç uygulanacak.
 • Bu noktada esnaf, sanayi ve/veya ticaret ile ziraat odaları başta olmak üzere ilgili meslek odaları tarafından gerekli rehberlik faaliyetlerine tartı verilecek ve faaliyet alanlarındaki işyerlerinin/firmaların bilgilendirilmeleri ve kurallara uymaya teşvik edilecek.
 • Tam kapanma periyodu içerisinde minimum işçi ile hizmet sunacak kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarında/yerlerinde vazife yapacak kamu işçisi için de yetkili yönetici tarafından bu durumu ortaya koyan Ek-2’de örneği verilen Kamu Çalışanı Vazife Bildirim Evrakı düzenlenecek ve bu kapsamdaki kamu işçisi, misyonlu olduğu vakit dilimi içerisinde ikameti ile işyeri ortasındaki güzergahla sonlu olacak formda muafiyete tabi olacak.
 • Ayrıyeten seyahat müsaade müracaatları, evvelden e-Devlette Bakanlığımızca sunulan hizmetlerden olan E-Başvuru Sisteminin içerisindeyken vatandaşlarımızın erişimlerini kolaylaştırmak üzere yapılan geliştirmeler ile birlikte e-Devlet İçişleri Bakanlığı Hizmetleri listesinden direkt erişim sağlanabilecek hale getirildi.
 • Cenaze sahibi vatandaşların mağdur olmalarının önüne geçilmesi emeliyle Cenaze Müsaade Hizmeti seyahat müsaadesi müracaatından başka olarak direkt erişilebilir hale getirildi. Ayrıyeten cenaze müsaadesi için müracaat esnasında vatandaşların elektronik ortamda Mevt Dokümanı yüklemesi uygulamasından da vazgeçildi. Müracaat konusunun doğruluğu, Bakanlığımız ve Sıhhat Bakanlığı ortasındaki sistem entegrasyonları ile teyit edilecek.