İçişleri Bakanlığı’ndan ‘görev belgesi’ genelgesi: Görev belgesi için e-başvuru nasıl yapılır?

İçişleri Bakanlığı 81 Vilayet Valiliğine “Vazife Evrakı Düzenlenmesi” bahisli genelge gönderdi.

Buna nazaran tam kapanma mühletince muafiyet kapsamındaki iş yeri, fabrika/imalathane çalışanları, İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi üzerinden “misyon dokümanı” başvurusu yapabilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan iş yerlerindeki çalışanın vazife dokümanını yanında bulundurması ve kontrollerde ibraz etmesi mecburî olacak.

Ayrıyeten cenaze müsaadesi için elektronik ortamda “Ölüm Belgesi” yüklenmesi zarurî olmayacak. Bilginin doğruluğu, bakanlıklar ortası sistem üzerinden teyit edilecek.

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi şöyle:

“29 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren muafiyetler kapsamında bulunan işyeri/fabrika/imalathane üzere yerlerde çalışan bireylerin, e-devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden “görev belgesi” müracaatında bulunacak. Misyon evrakı müracaatında bulunan şahısların toplumsal güvenlik numarasına nazaran hala çalışmakta olduğu işyeri sicil numarası belirlenecek ve iş yerinin faaliyet alanına nazaran muafiyet kapsamında kalıp kalmadığı denetim edilecek.

MÜRACAATLAR BU LİNKTEN YAPILABİLECEK

İlgili Bakanlıklarla sağlanan entegrasyonlar sayesinde anlık ve otomatik olarak yapılacak bu sorgulamalar sonucunda bildirim ile aranan kaideler ortasında uyumluluğun tespiti halinde sistem üzerinden otomatik olarak vazife dokümanı düzenlenecek.

Müracaatta bulunan çalışana dair kimlik bilgilerinin yanı sıra sokağa çıkma kısıtlaması sırasında hangi maksatla işyerinde olması gerektiği, çalışma süresi/zaman dilimi, işyeri ve ikamet adresi, varsa kullanacağı servis ya da araç plaka bilgisinin de yer alacağı vazife dokümanının çıktısı müracaatta bulunan kişi tarafından alınarak işyeri/firma yetkilisine imzalatılacak.

Müracaatta bulunacak çalışanın e-başvuru sistemini kullanımında oluşabilecek sorunlar, sistemsel yoğunluk, erişim kusuru üzere süreksiz durumlar nedeniyle vaktinde misyon evrakı alınamaması durumunda bir kereye mahsus olmak ve en fazla üç gün için geçerli olmak kaydıyla Ek-1’de örneği sunulan misyon dokümanı formu manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle düzenlenebilecek.

VAKİT VE GÜZERGAH HUDUDU

e-başvuru sitemi üzerinden yahut zarurî hallerde manuel olarak düzenlenen vazife dokümanları kapsamında;

İşyeri/firma yetkilisi, imza altına aldığı dokümanda belirtilen kişinin yetkilisi olduğu işyerinde/firmada çalıştığı, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında mecburî bir maksatla işyerinde olması gerektiği bilgisinin doğruluğundan,
Hakkında vazife dokümanı düzenlenen kişi ise kendisi ile ilgili bilgilerin doğruluğundan ve sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet nedeni ile buna bağlı olarak vakit ve güzergahla sonlu davranmaktan, sorumlu olacak.

DENETİMLERDE İBRAZ EDİLECEK

Düzenlenen vazife evrakı, sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında muafiyet tanınan işyerlerinde çalışan çalışanın yanında bulundurulacak ve yapılacak denetimlerde kontrol takımlarına ibraz edilecek.

e-başvuru sistemi üzerinden üretilen vazife evrakları eş vakitli olarak kolluk kuvvetlerinin bilgi sistemlerine de iletilecek olup, kolluk kuvvetlerince yürütülecek kontrol faaliyetleri sırasında, geçerli vazife dokümanı olmayan/ibraz edemeyen yahut misyon evrakında belirtilen muafiyet nedeni, vakti ve güzergahı ile kontrol sırasındaki durumu uyumlu olmayan bireyler ile eksik/yanlış bilgi veren işyeri yetkilileri hakkında isimli ve idari süreç uygulanacak.

Bu noktada esnaf, sanayi ve/veya ticaret ile ziraat odaları başta olmak üzere ilgili meslek odaları tarafından gerekli rehberlik faaliyetlerine tartı verilecek ve faaliyet alanlarındaki işyerlerinin/firmaların bilgilendirilmeleri ve kurallara uymaya teşvik edilecek.

Tam kapanma periyodu içerisinde minimum işçi ile hizmet sunacak kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarında/yerlerinde misyon yapacak kamu işçisi için de yetkili yönetici tarafından bu durumu ortaya koyan Ek-2’de örneği verilen “Kamu İşçisi Vazife Bildirim Evrakı” düzenlenecek ve bu kapsamdaki kamu çalışanı, vazifeli olduğu vakit dilimi içerisinde ikameti ile işyeri ortasındaki güzergahla hudutlu olacak formda muafiyete tabi olacak.

DİREKT ERİŞİM

Ayrıyeten seyahat müsaade müracaatları, evvelce e-Devlette İçişleri Bakanlığınca sunulan hizmetlerden olan E-Başvuru Sisteminin içerisindeyken vatandaşlarımızın erişimlerini kolaylaştırmak üzere yapılan geliştirmeler ile birlikte e-Devlet İçişleri Bakanlığı Hizmetleri listesinden direkt erişim sağlanabilecek hale getirildi.

Cenaze sahibi vatandaşların mağdur olmalarının önüne geçilmesi hedefiyle “Cenaze Müsaade Hizmeti” seyahat müsaadesi müracaatından farklı olarak direkt erişilebilir hale getirildi. Ayrıyeten cenaze müsaadesi için müracaat esnasında vatandaşların elektronik ortamda “Ölüm Belgesi”  yüklemesi uygulamasından da vazgeçildi. Müracaat konusunun doğruluğu, İçişleri Bakanlığı ve Sıhhat Bakanlığı ortasındaki sistem entegrasyonları ile teyit edilecek.