İçişleri Bakanlığı’ndan yeni genelge: Görev belgesi için e-başvuru

İçişleri Bakanlığı 81 Vilayet Valiliğine “Görev Evrakı Düzenlenmesi” bahisli genelge gönderdi.

Genelgede daha evvelki kısıtlama devirlerinde olduğu üzere tam kapanma periyodunda de temel önceliği üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde rastgele bir aksama yaşanmaması olan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında bahse husus dallarda çalışanlara yönelik sokağa çıkma muafiyeti getirildiği hatırlatıldı.

Genelgede, salgınla uğraş sürecinde; muafiyetlerin suiistimal edilmemesi, hastalığın yayılımı ve başta sıhhat çalışanları olmak üzere toplumsal yükün artmaması açısından son derece değerli olduğu belirtilerek, üretim, imalat, tedarik ve lojistik bölümleri başta olmak üzere daha evvel genelgelerle muafiyet tanınan işyerlerinde çalışan vazifeliler için bu işyerlerinin yetkililerince tüm evrakların geçerliliğin 2 Mayıs 2021 Pazar günü saat 24.00’de sona ereceği tabir edildi. Genelge misyon evrakları ile ilgili şu bilgilere yer verildi:

29 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren muafiyetler kapsamında bulunan işyeri/fabrika/imalathane üzere yerlerde çalışan bireylerin, e-devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden “görev belgesi” müracaatında bulunacak. Vazife dokümanı müracaatında bulunan şahısların toplumsal güvenlik numarasına nazaran hala çalışmakta olduğu işyeri sicil numarası belirlenecek ve iş yerinin faaliyet alanına nazaran muafiyet kapsamında kalıp kalmadığı denetim edilecek.

İlgili Bakanlıklarla sağlanan entegrasyonlar sayesinde anlık ve otomatik olarak yapılacak bu sorgulamalar sonucunda bildirim ile aranan kaideler ortasında uyumluluğun tespiti halinde sistem üzerinden otomatik olarak vazife evrakı düzenlenecek.

Müracaatta bulunan çalışana dair kimlik bilgilerinin yanı sıra sokağa çıkma kısıtlaması sırasında hangi hedefle işyerinde olması gerektiği, çalışma süresi/zaman dilimi, işyeri ve ikamet adresi, varsa kullanacağı servis ya da araç plaka bilgisinin de yer alacağı vazife evrakının çıktısı müracaatta bulunan kişi tarafından alınarak işyeri/firma yetkilisine imzalatılacak.

Müracaatta bulunacak çalışanın e-başvuru sistemini kullanımında oluşabilecek sorunlar, sistemsel yoğunluk, erişim yanlışı üzere süreksiz durumlar nedeniyle vaktinde misyon dokümanı alınamaması durumunda bir sefere mahsus olmak ve en fazla üç gün için geçerli olmak kaydıyla Ek-1’de örneği sunulan misyon dokümanı formu manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle düzenlenebilecek.

e-başvuru sitemi üzerinden yahut zarurî hallerde manuel olarak düzenlenen misyon evrakları kapsamında;
İşyeri/firma yetkilisi, imza altına aldığı dokümanda belirtilen kişinin yetkilisi olduğu işyerinde/firmada çalıştığı, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında zarurî bir hedefle işyerinde olması gerektiği bilgisinin doğruluğundan,
Hakkında misyon dokümanı düzenlenen kişi ise kendisi ile ilgili bilgilerin doğruluğundan ve sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet nedeni ile buna bağlı olarak vakit ve güzergahla hudutlu davranmaktan, sorumlu olacak.

Düzenlenen vazife dokümanı, sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında muafiyet tanınan işyerlerinde çalışan çalışanın yanında bulundurulacak ve yapılacak denetimlerde kontrol gruplarına ibraz edilecek.

e-başvuru sistemi üzerinden üretilen vazife dokümanları eş vakitli olarak kolluk kuvvetlerinin bilgi sistemlerine de iletilecek olup, kolluk kuvvetlerince yürütülecek kontrol faaliyetleri sırasında, geçerli vazife evrakı olmayan/ibraz edemeyen yahut vazife evrakında belirtilen muafiyet nedeni, vakti ve güzergahı ile kontrol sırasındaki durumu uyumlu olmayan bireyler ile eksik/yanlış bilgi veren işyeri yetkilileri hakkında isimli ve idari süreç uygulanacak.

Bu noktada esnaf, sanayi ve/veya ticaret ile ziraat odaları başta olmak üzere ilgili meslek odaları tarafından gerekli rehberlik faaliyetlerine yük verilecek ve faaliyet alanlarındaki işyerlerinin/firmaların bilgilendirilmeleri ve kurallara uymaya teşvik edilecek.

Tam kapanma devri içerisinde minimum işçi ile hizmet sunacak kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarında/yerlerinde misyon yapacak kamu işçisi için de yetkili yönetici tarafından bu durumu ortaya koyan Ek-2’de örneği verilen “Kamu İşçisi Vazife Bildirim Belgesi” düzenlenecek ve bu kapsamdaki kamu işçisi, vazifeli olduğu vakit dilimi içerisinde ikameti ile işyeri ortasındaki güzergahla hudutlu olacak biçimde muafiyete tabi olacak.

Ayrıyeten seyahat müsaade müracaatları, evvelce e-Devlette İçişleri Bakanlığınca sunulan hizmetlerden olan E-Başvuru Sisteminin içerisindeyken vatandaşlarımızın erişimlerini kolaylaştırmak üzere yapılan geliştirmeler ile birlikte e-Devlet İçişleri Bakanlığı Hizmetleri listesinden direkt erişim sağlanabilecek hale getirildi.

Cenaze sahibi vatandaşların mağdur olmalarının önüne geçilmesi hedefiyle “Cenaze Müsaade Hizmeti” seyahat müsaadesi müracaatından farklı olarak direkt erişilebilir hale getirildi. Ayrıyeten cenaze müsaadesi için müracaat esnasında vatandaşların elektronik ortamda “Ölüm Belgesi” yüklemesi uygulamasından da vazgeçildi. Müracaat konusunun doğruluğu, İçişleri Bakanlığı ve Sıhhat Bakanlığı ortasındaki sistem entegrasyonları ile teyit edilecek.