IEA: Sıfır emisyon hedefi için köklü değişim şart

Memleketler arası Güç Ajansının (IEA) “2050’de Sıfır Emisyon: Global Güç Dalı için Yol Haritası” özel raporuna nazaran, küresel güç kesiminin 2050’de sıfır emisyon amacına ulaşması için esaslı bir dönüşüm geçirmesine gereksinim duyulurken, 2030’a kadar güneş ve rüzgarda devreye alınacak kapasitenin 2020’nin dört katı düzeyinde olması gerekiyor.

“YENİ FOSİL YAKIT PROJELERİ YAPILMAMALI”

Hazırlanan rapora nazaran, sıfır emisyon maksadına ulaşmak için yeni fosil yakıt projelerinin yapılmaması, güç tedarikinin kesintisiz ve herkesin erişebileceği biçimde sürdürülmesi gerekiyor.

“HÜKÜMETLERİN TAAHHÜTLERİNİ YERİNE GETİRMESİ BİLE YETERSİZ”

Öte yandan, hükümetlerin iklim değişikliğiyle çabada bugüne kadar açıkladığı taahhütlerini yerine getirmesi bile, güç bölümü kaynaklı karbon emisyonlarını 2050’de sıfıra indirmek için yetersiz kalıyor.

KAPASİTE, 2020’DE OLUŞTURULAN REKOR GÜNEŞ VE RÜZGAR GÜCÜ KAPASİTESİNİN 4 KATINA ÇIKMALI

Bu kapsamda IEA’nın 2050’de sıfır emisyon maksadına ulaşılması için global güç bölümüne sunduğu 400 unsurluk yol haritasına nazaran, 2030’a kadar güneş gücünde yıllık 630 gigavat, rüzgarda ise 390 gigavat kapasitenin devreye alınması gerekiyor. Bu sayılar 2020’de oluşturulan rekor güneş ve rüzgar gücü kapasitesinin 4 katına karşılık geliyor.

YILLIK 5 TRİLYON DOLAR YATIRIMA GEREKSİNİM VAR

Global güç kesiminde hali hazırda yıllık 2,3 trilyon dolar düzeyinde bulunan toplam yatırımların ise sıfır emisyon maksatlarıyla uyumlu bir senaryoda 2030’a kadar yaklaşık 5 trilyon dolara çıkması gerekiyor. Bu yatırımın global ekonomik büyümeye katkısının yıllık yüzde 0,4 olacağı hesaplanıyor.

PAK GÜÇ TEKNOLOJİLERİ EMİSYONLARIN DÜŞÜRÜLMESİNDE BELİRLEYİCİ OLACAK

IEA’nın yol haritasında, 2050’de kömür talebi bugünkü düzeyine nazaran yüzde 90 azalırken, petrol talebinde yüzde 75 ve gaz talebinde ise yüzde 55 düşüş bekleniyor. Mevcut durumda, prototip etabında olan teknolojilerle 2050’de emisyonların yarısının azaltılabileceği öngörülürken, gelişmiş batarya teknolojileri, hidrojen için elektrolizörler ve ileri pak güç teknolojilerine hükümetlerin daha fazla dayanak vermesi gerekiyor.