İklim Şurası kararları açıklandı

Geçen şubat ayında Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde Konya’da düzenlenen İklim Şurası ile Türkiye’nin İklim Değişikliği ile gayrette bir yol haritası oluşturulması amaçlanmıştı. Şura kapsamında farklı kurullarca yapılan çalışmalarda yedi farklı alanda yeni yol haritası belirlenmiş ve 217 yeni karar alınmıştı. Bu kararlar kamuoyuyla paylaşıldı.

YEDİ ALAN 217 KARAR

İklim Şurası’nda, 3 ay süren ağır çalışmalar sonucu iklim değişikliğiyle gayrette 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma maksatları doğrultusunda 217 yeni karar alındı. İklim Uyumlu Kentler, İklim Dostu Tarım, Kuraklık Hareket Planı, Çevreci ve Pak Ulaşım Ağı, Yeşil Güç, Yeşil İktisat ve İklim Eğitimi, alınan kararların değerli başlıkları.

Bu 217 kararın 76’sını ulaştırma, sanayi, tarım, yutak alanlar, atıkların azaltılması; 34’ünü bilim ve teknoloji; 21’ini yeşil finansman ve karbon fiyatlama; 20’sini iklim değişikliğine ahenk; 24’ünü mahallî idareler; 42’sini de sıhhat, eğitim, adil geçiş, iklim adaleti ve iklim göçü oluşturuyor. Alınan bu kararlar, , Türkiye’nin iklim değişikliği konusundaki taahhütlerini hukuksal yerde güçlendirecek “İklim Kanunu”nun hazırlanmasında da değerli bir referans kaynağı olma özelliği taşıyor.