İlk çeyreğe ilişkin işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ocak-mart periyoduna ait iş gücü istatistiklerini açıkladı.

İŞSİZ SAYISI 4 MİLYON 118 BİN

Buna nazaran, Türkiye genelinde 15 ve daha üst yaştaki bireylerde mevsim tesirinden arındırılmış işsiz sayısı yılın birinci çeyreğinde, bir evvelki çeyreğe nazaran 142 bin kişi artarak 4 milyon 118 bin şahsa ulaştı.

Mevsim tesirinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,1 puanlık artışla yüzde 12,9 düzeyinde gerçekleşti.

TARIM DIŞI İŞSİZLİK ORANI DÜŞTÜ

Tarım dışı işsizlik oranı, bir evvelki çeyreğe kıyasla 0,1 puan düşerek yüzde 14,8 olarak hesaplandı.

Yılın birinci çeyreğinde 15-24 yaş kümesini kapsayan genç nüfusta mevsim tesirinden arındırılmış işsizlik oranı bir evvelki çeyreğe nazaran 0,2 puanlık artışla yüzde 25,3, mevsim tesirinden arındırılmış istihdam oranı 0,9 puanlık artışla yüzde 30,6 oldu. Bu yaş kümesinde iş gücüne katılma oranı ise ocak-mart periyodunda bir evvelki çeyreğe nazaran 1,3 puan artarak yüzde 41 düzeyinde gerçekleşti.

MEVSİM TESİRLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM DATALARI

Mevsim tesirinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı yılın birinci çeyreğinde bir evvelki çeyreğe kıyasla 627 bin kişi arttı ve 27 milyon 725 bin kişiyi buldu. İstihdam oranı ise 0,8 puan artarak yüzde 43,8’e ulaştı.

Mevsim tesirinden arındırılmış iş gücü birinci çeyrekte bir evvelki çeyreğe nazaran 767 bin kişi artarak 31 milyon 842 bin şahsa yükseldi. İş gücüne katılma oranı da 1 puanlık artışla yüzde 50,3 oldu.

Bu periyotta istihdam edilenlerin sayısı bir evvelki çeyreğe nazaran, tarım dalında 39 bin kişi, sanayi kesiminde 251 bin kişi, inşaat bölümünde 97 bin kişi, hizmet dalında 240 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,5’i tarım, yüzde 21,3’ü sanayi, yüzde 6,2’si inşaat, yüzde 54,9’u ise hizmet dalında yer aldı.

Vakte bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı, yılın birinci çeyreğinde bir evvelki çeyreğe nazaran 1 puan artarak yüzde 27,8 oldu. 

MEVSİM TESİRLERİNDEN ARINDIRILMAMIŞ İŞSİZLİK DATALARI

Mevsim tesirinden arındırılmamış işsizlik oranı bu periyotta bir evvelki yılın birebir çeyreğine nazaran 0,1 puan azalarak yüzde 13,5’e geriledi. İşsiz sayısı bir evvelki yılın tıpkı çeyreğine nazaran 89 bin kişi artarak 4 milyon 277 bin kişi oldu.

Mevsim tesirlerinden arındırılmamış istihdam, bu yılın birinci çeyreğinde geçen yılın tıpkı çeyreğine kıyasla 0,3 puan artarak yüzde 43,3’e çıktı. İstihdam edilenlerin sayısı 692 bin kişi arttı ve 27 milyon 391 bin şahsa yükseldi.

İş gücüne katılma oranı ocak-mart devrinde geçen yılın tıpkı çeyreğine nazaran 0,3 puan artarak yüzde 50 oldu. İş gücüne katılan sayısı 781 bin kişilik artışla 31 milyon 668 bin kişi olarak gerçekleşti.