İstanbul Sözleşmesi 1 Temmuz’da sona eriyor

Hüseyin GÖKÇE

Türkiye’nin İstanbul kontratından çıkmasını öngören ve çıkarıldığı devirde, hem içerik hem de yetki istikametinden çok tartışma konusu olan Cumhurbaşkanı Kararı 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Yani İstanbul Kontratı 1 Temmuz 2021 tarihine kadar geçerli olacak.

19 Mart 20211 tarih ve 3718 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye bakımından feshedilen İstanbul Mukavelesinin, Türkiye Cumhuriyeti bakımından sona erme tarihi, bugün yayınlanan yeni bir Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Temmuz 2021 olarak belirlendi.

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı şöyle: “19.3.2021 tarihli 3718 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilen “Kadınlara yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Çabaya Ait Avrupa Kurulu Mukavelesinin Türkiye Cumhuriyeti bakamından sona erme tarihinin 1 Temmuz 2021 olarak tespit edilmesine 9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3’üncü unsuru yeterince karar verilmiştir”