İTÜ ilk 20’de!

Dünyanın önde gelen saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), dünyanın temel 17 meselesini ve bunlara tahlil olarak önerdiği Sürdürülebilir Kalkınma Maksatları üzerine yaptığı araştırma sonuçlarını yayınladı.

THE’nın değerlendirmesine nazaran dünya çapında toplam bin 400 civarında üniversitenin değerlendirmeye alındığı listede İTÜ, 4. Gaye olan “Nitelikli Eğitim”de dünya sıralamasında 18. olurken 9. Gaye olan “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı” başlığında dünyada 20. sırada yer aldı.

İTÜ, 2021’de “Nitelikli Eğitim” başlığında 48. sırada yer alırken bu yıl büyük bir muvaffakiyete imza atarak 30 basamak birden yükseldi. Benzeri halde, “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı” başlığında, geçen yıl dünya genelinde 24. sırada yer alırken bu yıl 20. sırada yer aldı. Ayrıyeten; 6. Maksat olan “Temiz Su ve Sanitasyon”, 8. Emel olan “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme” ile 15. Hedef olan “Karasal Yaşam” başlıklarında da birinci 100’de yer alarak büyük ilerleme kaydetti.

2022’DE BÜYÜK YÜKSELİŞ

Times Higher Education’ın (THE) Tesir Sıralamasına nazaran geçen yıl dünya üniversiteleri ortasında “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”na ahenk sürecinin ölçülmesi sonucunda İTÜ’nün genel puanı 78,4 seviyesindeyken bu yıl büyük bir artış gerçekleştirerek 87,5 puana yükseldi. İTÜ, tüm maksatlar için yapılan ortalama sıralamasında ise tekrar birinci 200’de kendine yer buldu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu İTÜ’nün başarısına ait şu açıklamayı yaptı: “İTÜ, bilhassa ‘Nitelikli Eğitim’ ve ‘Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı’ başlıklarında dünya sıralamalarında birinci 20 içerisinde yer alarak dünyanın en saygın, en uygun eğitim veren ve çok istikametli sanayi işbirliği kuran üniversitelerinden biri olduğunu kanıtladı. Üniversitemizin elde ettiği bu muvaffakiyetin, ilerleyen yıllarda artan bir ivmeyle devam edeceğine inanıyoruz.”