Kamu bilişim hizmetleri alımlarında yetkilendirme dönemi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 3 ay sonra yürürlüğe girecek Kamu Bilişim Hizmet Alımı Kapsamında İştirakçilerin Yetkilendirilmesi Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelik, kamu yönetimleri tarafından yapılacak bilişim hizmet alımları kapsamında iştirakçilerin taşımaları gereken kriterlerin belirlenmesi, bunlar doğrultusunda yetkilendirilmesi, kelam konusu kriterlere uyulmadığının tespiti halinde yetkilendirmelerin askıya alınması yahut iptal edilmesine ait yöntem ve asılları belirliyor.

Buna nazaran, kamu bilişim projelerini yürütecek iştirakçiler için “Kamu Bilişim Yetki Belgesi”, yazılım geliştirme, yazılım entegrasyon ve yazılım bakım hizmetlerini tedarik edecek iştirakçiler için “Yazılım Yetki Belgesi”, sızma testi hizmetlerini sunacak iştirakçiler için “Sızma Testi Yetki Belgesi” düzenlenecek. Evrakları alabilmek için yönetmelikte belirtilen kuralları taşımak gerekecek.

Bakanlığa yapılan müracaatlar en geç 2 ay içinde sonuçlandırılacak. Müracaatın uygunluğu halinde, Kamu Bilişim Yetki Evrakı, Yazılım Yetki Evrakı yahut Sızma Testi Yetki Dokümanı elektronik ortamda düzenlenecek ve Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek.

Kamu Bilişim Yetki Evrakı, Yazılım Yetki Dokümanı yahut Sızma Testi Yetki Belgesi’nin müddeti, istenilen dokümanların içinden geçerliliği en yakın bulunanın tarihine kadar olacak biçimde düzenlenecek. Evrak müddetinin uzatılmasının istenmesi halinde geçerlilik mühletinin bitim tarihinden en geç 1 ay öncesine kadar tekrar müracaat yapılacak.

Aykırılık durumunda doküman askıya alınabilecek

Denetimde, yönetmeliğe tersliğin ya da yanlış ve/veya aldatıcı beyanda bulunulduğunun tespiti halinde ilgili yazılı olarak uyarılacak, karşıtlığın giderilmesi için 6 aya kadar mühlet verilecek ve yetki evrakı askıya alınacak. Verilen müddette karşıtlığın giderilmesi halinde askıya alma durumu sona erecek, karşıtlığın giderilmemesi halinde ise yetki dokümanı iptal edilecek.

Yetki dokümanı askıya alınan iştirakçiye, evrakın askıda kaldığı mühlet boyunca tıpkı çeşit yeni bir yetki dokümanı verilmeyecek.