Kamu ihalelerinde ‘e-ihale’ zorunluluğu

Kamu İhale Kurumu’nun, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Bildiriminde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirimi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna nazaran, ihalelerde elektronik ihale (e-ihale) tekniğinin kullanımı zarurî hale getirildi. 1 Ağustos’tan sonra, yaklaşık maliyeti Kamu İhale Kanunu’nun ilgili hususunda öngörülen eşik kıymetin yarısına kadar olan mal ve hizmet alımlarında ve açık ihale yolu ile gerçekleştirilen ihalelerin e-ihale ile gerçekleştirilmesi gerekecek.

3 Ekim’den sonra tüm açık ihaleler ile Kanunun ilgili unsurları mucibince pazarlık tarzı ile gerçekleştirilen ihaleler de e-ihale prosedürü ile yapılacak.

Bu zorunluluğun uygulanmasında ihalelerin ilan/duyuru tarihleri dikkate alınacak.

Ayrıyeten, hizmet alımı ihalelerinde kullanılan tip kontrat tasarısının “sözleşmeye terslik halleri, cezalar ve kontratın feshi” başlıklı unsurunda revizyon yapılarak, cezaların uygulanmasında oluşabilecek mümkün tereddütler giderildi.

Uygulanacak yaptırımların sırf mukavelede yer alması ve ihale dokümanının başka bileşenlerinde bu konuya ait düzenlemeye yer verilmemesi, yer verilmesi halinde ise mukaveledeki düzenlemelerin temel alınması sağlandı.

Kamu İhale Genel Bildirimi’nin ekinde yer alan ve çok düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılan tutanaklarda da değişikliğe gidildi. Bu kapsamda, çok düşük teklif açıklama ve kıymetlendirme süreçlerinde iyileştirmeler yapıldı.