Kılıçdaroğlu, 100 bin TL tazminata çarptırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP Genel Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ailesi ve kendisiyle ilgili açıklamaları nedeniyle açtığı davada karar çıktı.

İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki davada Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, reddi hakim talebinde bulundu.

Çelik bu talebini şöyle açıkladı:

“Mahkeme yargıcının objektif davranmayacağı, tersine verilecek kararın zihninde oluşturulmuş olduğu hukuksuz olarak belge kapsamında dahi uygun düşmeyecek halde kıymetlendirme yapma yönetimine sahip olduğu, daha evvelki oturumda yetkilendirilmiş olduğumuz avukatın ısrarlı taleplerine karşın kanıtların toplanması gereğine işaret eden beyanları hata sürece değerine duruşma tutanağına geçirmekten kaçındığınız, keyfi davranış sergilediğiniz, avukat ile polemiğe girdiğiniz, evvelden hazırlamış olduğunuz orta kararı kes kopyala yapıştır usulü ile duruşma tutanağına aktardığınız, hasebiyle duruşmanın seyrine ait verileni gerçek dışı bir halde tutanağa aktarmakla vazifesi berbata kullanma ve evrakta sahtecilik kabahatini işlediğiniz belirlendiğinden, bu özelde HSK’ya şikayet edildiğiniz ve hasebiyle ortada hasımlığın oluştuğu anlaşıldığından ve tekrarla verilecek kararın zihninizde hukuksuz bir halde oluşturulmuş olması tarafsız olmayacağınız özelinde tarafımızda oluşan inanç nedenleriyle sizi reddediyoruz.”

Lakin Çelik’in bu talebi reddedildi. Çelik davaya ait yaptığı savunmada, şunları kaydetti:

“Bu davada genel liderimiz, Erdoğan’ın yurt dışında bulunan servetinin Türkiye’ye getirilmesi gerektiğine yönelik haklı olgular çerçevesinde tenkitler yapılmıştır, bu eleştirel değerlendirmede hakaret kapsamında görülebilecek tek bir kelam ve yakıştırma bulunmamaktadır.

Bu eleştirel değerlendirmede hakaret kapsamında değerlendirilebilecek tek kelam ve yakıştırma bulunmamaktadır. Totaliter, hukukun uygulanma mümkünlüğünün bulunmadığı ülkelerde dava konusu yapılabilecek böylesi kelamların dava konusu yapılmış olması ve Türk yargısında siyasi baskılarla vakit zaman hukuksuz karar verilmesi dahi bu gerçekliği değiştirmeyecektir.

Sayın Erdoğan’ın milyarlarca liralık servetinin bulunduğu konusunda kamuoyunda da tam bir inanç bulunmaktadır. 17-25 Aralık süreçlerinde kamuoyuna yansıyan milyarlarca liranın sıfırlanmasına yönelik telefon görüşme kayıtları dahi bu değerlendirmeyi bütünüyle ispatlar niteliktedir.”

Hakimi eleştirdi

Çelik, Kılıçdaroğlu’nun kelamlarını hakaret hatasını oluşturmadığını kaydederek, “Ne var ki mahkeme hakimi eliyle hukuksuzlukla karşı karşıya kalacağımızı ve davanın kabulü üzerinden kıymetlendirme yapılacağının duruşma tutanağına yazdırarak Türk yargı tarihinde karşı karşıya kalınmış olan hukuksuzluklar ve yargıçların yapmış oldukları keyfilik ve hata kapsamlı davranışları yazılı olarak tarihin önüne konulması kapsamında tarafımızdan not düşülmüştür.” dedi.

Toplam 100 bin lira

Mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar vererek, Kılıçdaroğlu’nun yasal faizi ile birlikte Erdoğan’a 50 bin lira, Erdoğan’ın oğlu Ahmet Burak Erdoğan’a 10 bin lira, bir öbür oğlu Necmeddin Bilal Erdoğan’a 10 bin lira, kızı Esra Albayrak’a 10 bin lira, Sümeyye Erdoğan’a 10 bin lira, Erdoğan’ın kardeşi Mustafa Erdoğan’a 10 bin lira olmak üzere toplamda 100 bin lira manevi tazminat vermesine hükmetti.

Çelik’ten reaksiyon

Kararı toplumsal medya hesabından duyuran avukat Çelik, şunları belirtti:

“Erdoğan ve yakınları tarafından Genel Lider aleyhine açılan davada bugün; kabahat işleyen, kanıtlarımızı toplamayan, şikayet ettiğimiz halde davadan ısrarla çekilmeyen, ret prosedürünü uygulamayan kelamda Hakim tarafından toplamda 100 bin lira aleyhe tazminata hükmedildi! Lakin kelamımız söz! Öteki davalarda olduğu üzere bu davayı da sonuçta biz kazanacağız. Bu karar elbette sonraki yargı süreçlerinde bozulup lehimize dönecek. Fakat hiç kimse cürüm işleyenlerden hesap sorulmasına mani olamayacak!” (ANKA)