Meclis’in gündemi yoğun: Gözler sosyal medya düzenlemesinde

Meclis, yasama ve kontrol faaliyetleri yürüteceği ağır bir haftaya daha giriyor.​

Haftalık çalışmasına 21 Haziran Salı günü başlayacak Genel Heyette, İstanbul Finans Merkezi Kanunu Teklifi’nin görüşmelerine devam edilecek.

Kanun teklifi ile merkezdeki tüm altyapı ve üst yapının işletilmesi, yönetilmesi, bağımsız kısım ve alanların kiralanması ile ilgili kurumlara tahsis edilmiş alanlar hariç genel hizmetlere ayrılmış yerlere dair her türlü idare faaliyeti, 20 yıl mühletle yönetici şirketçe gerçekleştirilecek.

Finansal kuruluşların merkezde gerçekleştirilen finansal hizmet ihracatı niteliğindeki faaliyetler kapsamında elde ettiği karlarının yüzde 75’i, kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurum çıkarından indirilecek.

Katılımcı evraklı finansal kuruluşların İFM’de bulunan merkez ve şubelerinden tahsili gereken finansal faaliyet harçları, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl mühletle alınmayacak.

6. YARGI PAKETİ

6. Yargı Paketi’ne ait düzenlemeleri içeren Yargıçlar ve Savcılar Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Genel Şura gündemine gelecek.

Kanun teklifi ile yargıda hakim ve savcı yardımcılığı kuruluşu getirilecek. Hakim ve savcı yardımcılığı mühleti 3 yıl olacak.

Hakim ve savcıların, birinci sınıfa ayrılması için en az 3 meslek içi eğitim programına katılması gerekecek.

Fiyatları etkileme ile mal yahut hizmet satımından kaçınma kabahatiyle aktif çaba edilebilmesi ve stokçuluk faaliyetlerinin önlenebilmesi için Türk Ceza Kanunu’nda bu cürümler için belirlenen cezalar artırılacak.

SOSYAL MEDYA VE İNTERNAT HABERCİLİĞİ DÜZENLEMESİ

Genel Heyette, basın, toplumsal medya ve internet haberciliğine ait düzenlemeleri içeren Basın Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin de ele alınması öngörülüyor.

Teklifle internet haber siteleri periyodik yayın kapsamına alınacak. Basın kartı başvurusu İrtibat Başkanlığına yapılacak, resmi nitelikte kimlik evrakı olarak kabul edilecek.

Halk ortasında tasa, dehşet yahut panik yaratmak saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu tertibi ve genel sıhhati ile ilgili gerçeğe ters bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli formda alenen yayan kimse, 1 yıldan 3 yıla kadar mahpus cezasıyla cezalandırılacak.

Resmi ilanlar, koşulları Basın İlan Kurumu Genel Kurulunca belirlenecek internet haber sitelerinde de yayımlanacak.

İhaleler, işin yapılacağı yerde çıkan bir gazetenin yanı sıra bir internet haber sitesinde de duyurulabilecek.

Milli İstihbarat Teşkilatının faaliyetleri ve işçisine yönelik kabahat teşkil eden içerikler katalog kabahatler kapsamına alınacak.

Libya’ya asker gönderilmesi için verilen müsaadenin müddetinin 18 ay uzatılmasına ait Cumhurbaşkanlığı tezkeresi de Meclis gündemine gelecek.

KOMİSYONLARIN GÜNDEMİ

KİT Kurulu, kontrol programını sürdürecek. Komite, salı günü Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Makine ve Kimya Sanayisi Kurumu Genel Müdürlüğü ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ, çarşamba günü Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ile Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, perşembe günü de Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve bağlı iştiraklerinin 2019-2020 yılı hesaplarını inceleyecek.

Bu ortada TBMM’de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri küme toplantıları da yapılacak.