MESS, Türkiye’nin en kapsamlı “çalışma kültürü dönüşüm hareketini” başlatıyor

MESS’in iş dünyasına sunduğu iki vizyoner hizmeti anlatan MESS İdare Şurası Lideri Özgür Burak Akkol, “Dijital dönüşüm sürecinde çalışma kültürü de dönüşmek durumunda. Şirketlerin çevik çalışma modeline geçmesini hızlandıran ÇEVİX programımız ve performans sistemlerini yeni kuşak bakış açısıyla ele alan MEXCHANGE ile Türkiye’nin en kapsamlı çalışma kültürü dönüşüm hareketini başlatıyoruz” dedi

Aktiflikte konuşan Türkiye’deki başkan şirketlerin yöneticileri çalışma kültüründeki dönüşümü ve tecrübelerini anlattılar. Global konuşmacılar ise çevik dönüşüm ve yeni jenerasyon performans sistemleri konusunda ufuk açıcı perspektifler sundular.

İş yapış hallerindeki, müşteri ve çalışan beklentilerindeki süratli değişim şirketleri daha süratli, esnek ve çevik olmaya zorluyor. Şirketlerin değişen taleplere yanıt üretebilmesi için iş yapış biçimlerini gözden geçirmesi, daha dinamik ve çevik bir yapıda hizmet vermesi, çalışanlarının performanslarını daha esnek formda değerlendirmesi önem kazanıyor.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) hayata geçirdiği pek çok birinci ve öncü uygulamanın akabinde çalışma kültüründeki dönüşüme de liderlik ediyor. Türkiye’nin en kapsamlı “çalışma kültürü dönüşüm hareketini” başlatan MESS, şirketleri çalışma kültüründe yaşanan dönüşüme hazırlıyor. Şirketlerin çevik çalışma modeline geçmesini hızlandıran ÇEVİX programı ve performans sistemlerini yeni jenerasyon bakış açısıyla ele alan MEXCHANGE uygulaması “Değişen Dünya, Dönüşen İş Modelleri” etkinliğinde iş dünyasıyla buluştu.

MESS; dünyanın en büyük, en gelişmiş ve en kapsamlı dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezi MEXT’i geçtiğimiz yıl hizmete açmıştı. MESS’in iki yeni hizmeti de Türk endüstrisinin dönüşümüne öncülük etmek için kurulan MEXT çatısı altında sunulacak.

MESS İdare Heyeti Lideri Özgür Burak Akkol: “Türkiye’nin en büyük ve en kapsamlı çalışma kültürü hareketini başlatıyoruz”

İş dünyasından ağır ilgi gören ve çok geniş bir kitlenin katıldığı aktiflikte konuşan MESS İdare Şurası Lideri Özgür Burak Akkol 62 yıllık kurumsal birikimleri ve 250 başkan üye şirket ile endüstride dönüşümün öncüsü olduklarının altını çizdi. İş süreçleri değişirken tertip yapılarının tıpkı kalamayacağını tabir eden Akkol “Dijital dönüşüm sürecinde çalışma kültürü de dönüşmek zorunda. ÇEVİX ve MEXCHANGE hizmetlerimiz ile Türkiye’nin en kapsamlı çalışma kültürü dönüşüm hareketini başlatıyoruz.” dedi.

Akkol şöyle devam etti: “Bugün iki öncü projemizi iş dünyası ile buluşturuyoruz. ÇEVİX ile şirketlerin üretimden pazarlamaya, bilgi teknolojisinden insan kaynakları süreçlerine kadar tüm departmanlarda çevik dönüşümü uygulayarak daha rekabetçi olmasını hedefliyoruz. Çevik dönüşümü destekleyecek biçimde tasarladığımız MEXCHANGE ise şirketlere performans idare sistemlerini yeni jenerasyon bakış açısıyla en baştan kurgulayabilecekleri bir imkan sunuyor. Yerli ve milletlerarası en yeterli partnerlerden oluşturduğumuz ekosistem ile şirketlerin dönüşümüne dayanak olacağız. Uygulamalarımız; bilgilendirme, danışmanlık, eğitim, teknoloji ve yazılım dayanaklarının tümünü kapsıyor. Çalışma kültürü dönüşümü için tek çatı altında uçtan uca tüm hizmetlerin sunulması Türkiye’de bir birinci oluyor.”

Önderlerden ufuk açıcı paylaşımlar

Online olarak gerçekleştirilen “Değişen Dünya, Dönüşen İş Modelleri” etkinliğinde çevik çalışma modeli ve yeni jenerasyon performans sistemi uygulamaları tüm boyutlarıyla ele alındı.

İş dünyasının önderleri çalışma kültüründeki dönüşümü ve tecrübelerini paylaştı. Alanında uzman global isimler de yeni çalışma tertibine yönelik bilgiler aktardı. Çalışma kültüründeki dönüşümün şirkete entegre edilmesi, şirket vizyonuna katkısı, karar sistemlerine tesiri, uygun uygulama örnekleri üzere mevzularda ayrıntılı bilgilendirilmeler yapıldı.

Aktiflikte Yıldız Holding İdare Şurası Üyesi Murat Ülker ve Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu yeni çalışma kültürüne dair ufuk açıcı paylaşımlarda bulundular. Önderler, şirketlerindeki çevik dönüşüm ve yeni kuşak performans sistemi tecrübelerini paylaştılar.

Alanında uzman global konuşmacıların katıldığı panelde iş modellerinde dönüşüm için yol haritaları paylaşıldı. Panelde çevik idare anlayışının öncüsü Scrum.org’un CEO’su Dave West, çevik şirketleri bir ortaya getiren Business Agility Institute’ün kurucusu Evan Leybourn çevik çalışma ve çevik çalışma prensiplerini benimseyen şirketlerin kazanımları hakkında iştirakçilere global bir perspektif sundu. Yeni jenerasyon performans sistemlerinin dizaynında dünyada öncü kurumların başında gelen Willis Towers Watson’ın Küresel Yöneticilerinden John Bremen de yeni kuşak performans sisteminin yarattığı katma kıymet hakkında global tecrübeler paylaştı.

Uygun Uygulama Örneklerinin paylaşıldığı panelde ise başkan şirketlerin yöneticileri şirketlerinde yaşanan süreçleri aktardı. Panelde Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, Cisco Türkiye Genel Müdürü Didem Duru, TürkTraktör Genel Müdürü ve MESS İdare Konseyi Üyesi Aykut Özüner, Bosch Türkiye ve Ortadoğu Lideri Steven Young, şirketlerindeki başarılı dönüşüm örneklerini ve tecrübelerini paylaştılar.

Çevik Dönüşümü Hızlandırma Programı ÇEVİX ile “hızlı ol ve rekabetçi kal”

MESS, çevik idare anlayışını benimseyen ve iş süreçlerini bu anlayışa nazaran yine düzenleyen Türkiye’nin birinci patron sendikası olma özelliğini de taşıyor. Şirketlerin çevik çalışma modeline geçmesini hızlandıran ÇEVİX programı tertiplerin suratını artırarak rekabetçi olmalarını sağlıyor.

ÇEVİX hizmeti geliştirilirken Türkiye ve dünyada çevik dönüşüm konusunda uzmanlaşmış pek çok farklı program incelendi, çevik metotlarla çalışan global şirketler ayrıntılı halde araştırıldı. Ayrıyeten 100’den fazla kurumla direkt görüşme yapılarak verdikleri hizmetler değerlendirildi.

MESS’in uçtan uca sunacağı hizmetlere ilaveten yerli ve yabancı en düzgün partnerlerden oluşturduğu ekosistem ile şirketlerin dönüşümüne takviye olunacak. Şirketler ÇEVİX ile çevik dönüşümü üretimden pazarlamaya, bilgi teknolojisinden insan kaynakları süreçlerine kadar tüm departmanlarda uygulayarak daha rekabetçi olacaklar.

MEXCHANGE ile Dijital Çağın Yeni Kuşak Performans Sistemi

Çevik idare ile tertipler dönüşürken şirketlerin insan kaynakları süreçlerinde de yeni bir yaklaşımla ilerlemesi gerekiyor. Mevcut performans yaklaşımları günümüzün çevik dünyasında artık yetersiz kalırken yeni dijital çağın gereksinimlerine karşılık veremiyor. İş yapış formlarındaki değişim ve çalışanların beklentileri performans sistemlerinin de günümüz iş yapış formlarına daha uygun hale getirilmesini mecburî kılıyor.

MESS bu muhtaçlığa karşılık üretmek için çevik dönüşümü yeni kuşak performans sistemi ile destekleyecek bir hizmet tasarladı. MEXCHANGE, OKR (Objectives and Key Results) ideolojisi temelinde performans idaresini yeni jenerasyon bir bakış açısıyla ele alıyor. Danışmanlık, bilgilendirme, eğitim ve yazılım dayanakları bütünsel olarak veriliyor.

MEXCHANGE ile şirketlere performans idare sistemlerini en baştan kurgulayabilecekleri bir hizmet veriliyor. Taşınabilir bir platform üzerinden uygulanabilen sistem şu yararları sağlıyor:

· Gayeler büsbütün esnek formda kurgulanıp yıl içerisinde değişen şartlara nazaran dinamik olarak yönetilebiliyor.

· Gayelerin belirlenmesi ve takibine şeffaflık getirilerek takımların bağlantısı kuvvetlendiriliyor.

· Gruplar ortası geri bildirim ile yıl sonu ile sonlu kalmayan performans ve gelişim takibi yapılıyor.

· Takımların meslek gelişimini ön plana alınıyor.