Para arzı mart ayında yıllık yüzde 30 arttı

Geniş para arzı M3, Şubat 2021 periyodunda yıllık yüzde 28,2 büyümenin akabinde Mart 2021 periyodunda yıllık yüzde 29,5 büyüdü. Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya nazaran, en dar para tarifi olan M1’in yıllık büyüme oranı ise bir evvelki ay yüzde 50,6 olarak gerçekleşirken Mart ayında yüzde 45,8’e düştü.

Mali kesim tarafından verilen kredilerin yıllık artış suratı, hanehalkı için Şubat 2021’de yüzde 35,3 iken Mart 2021’de yüzde 35,5 olarak gerçekleşmiştir. Finansal olmayan kuruluşlara verilen krediler ise Şubat 2021’de bir evvelki yıla nazaran yüzde 30,6 artarken, Mart 2021 devrinde bir evvelki yıla nazaran yüzde 30,5 arttı.

Geniş para arzı bileşenlerinin para arzındaki yıllık büyümeye katkısı incelendiğinde vadeli mevduatların para arzına en büyük katkıyı sağlayan kalem olduğu, bunu vadesiz mevduatların izlediği görüldü.

Mart 2021’da geniş para arzı M3’de gözlenen yıllık yüzde 29,5 oranındaki büyümede yüzde 18,5 ile vadeli mevduatlardaki artış tesirli olmuş, bunu yüzde 8,8 ile vadesiz mevduatlar izlemiş ve başka kalemlerin katkısı hudutlu seviyede kaldı.

M3’teki büyümenin karşılık kalemlerine yansıması yüzde 30,1’i özel bölümden, yüzde 6,4’ü genel idareden, yüzde 1’i banka dışı finansal kuruluşlardan ve yüzde 1’i net dış varlıklardan alacaklarda artış formunda olmuştur. Öteki taraftan başka kalemler (net) yüzde 9 oranında azalış olarak katkı yaptı.