Portföy yönetim şirketlerinin başlangıç sermaye sınırı 3’e katlandı

Sermaye Piyasası Heyeti’nin (SPK) Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ve portföy idare şirketleri ve bu şirketlerin faaliyetlerine ait asıllar bildirisinde değişiklikler yapan bildirisiyle, sermaye yeterliliğine ait sonları da yükseltildi.

Buna nazaran, portföy idare şirketlerinin yönetilen portföy büyüklüğüne ait sonlar yaklaşık %50 yükseltildi. Öz sermaye zorunluluğuna ait hudutlar ise; 200 milyon TL’ye kadar olanlar için taban 6 milyon TL’ye, 200 milyon-1 milyar TL olanlar için taban 8 milyon TL’ye, 1 milyar TL-7.5 milyar TL olanlar için minimum 10 milyon TL’ye 7.5 milyar TL’yi aşanlar için taban 20 milyon TL’ye yükseltildi.

Evvelki uygulamada öz sermaye hududu; yönetilen portföy büyüklüğü 100 milyon TL olanlar için minimum 2 milyon TL, 100 milyon-500 milyon olanlar için minimum 3 milyon TL, 500 milyon-5 milyar TL olanlar için minimum 5 milyon TL, 5 milyar TL’yi aşanlar için minimum 10 milyon TL olarak uygulanıyordu.

Bu şirketler tarafından yönetilen portföy büyüklüğü hududunun aşılması durumunda ek öz sermaye yükümlülüğüne ait meblağlarda da değişikliğe gidildi.

Bu kapsamda, %0.02 kadar ek öz sermaye koşulu gerektiren ve evvelki uygulamada 10 milyar TL üzeri olarak uygulanan hudut, 15 milyar TL üzeri olarak belirlendi. Şirketin aşikâr bir meblağın üzerinde öz sermayeye sahip olması durumunda ek öz sermaye aranmamasına ait hudut ise 20 milyon TL’den 40 milyon TL’ye çıkarıldı.

Bildiriye eklenen süreksiz unsura nazaran, bugünden evvel kuruluş müsaadesi alan şirketler, bu bildiriyle düzenlenen sermaye sonlarına en geç 31 Aralık prestijiyle ahenk sağlayacaklar. Şirketlerin, SPK tarafından şimdi karara bağlanmamış kuruluş müracaatlarında ise minimum başlangıç sermayesi olarak belirlenen meblağ uygulanacak.