Resmi Gazete’de bugün (30 Nisan 2021)

YASAMA KISMI

KANUN

7318 Vergi Tarz Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

TBMM KARARI

1284 Anayasa ve Adalet Kurulları Üyelerinden Konseyi Karma Komitenin Türkiye Büyük Millet Meclisinin Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine Ait Karar

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Ortasında Karayolu Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3926)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Birtakım Mutabakatların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3927)
–– 19/3/2021 Tarihli ve 3718 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Cumhuriyeti Bakımından Feshedilen “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Uğraşa Ait Avrupa Kurulu Sözleşmesi”nin Türkiye Cumhuriyeti Bakımından Sona Erme Tarihinin 1/7/2021 Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3928)
–– Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Dayanaklar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3929)
–– 4857 Sayılı İş Kanununun Süreksiz 10 uncu Hususunun Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Mühletlerin 17/5/2021 Tarihinden İtibaren 30/6/2021 Tarihine Kadar Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3930)
–– Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Bedel Vergisi Oranlarının Tespitine Ait Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3931)
–– İstanbul İli, Arnavutköy İlçesinde, Baykar Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Mülkiyetinde Bulunan ve Ekli Haritada Hudutları Gösterilen Alanın, Baykar Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İstanbul Özel Sanayi Bölgesine Dâhil Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3932)
–– Boru Çizgileri ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Hususunun (f) Bendi Kapsamında Yapılacak Hizmet Alımlarına Ait Metot ve Asıllar (Karar Sayısı: 3933)
–– Türkiye Etraf Ajansı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Unsurunun (j) Bendi Kapsamında Depozito İdare Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi Faaliyetlerine Ait Olarak Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Adap ve Temeller (Karar Sayısı: 3934)

YÖNETMELİKLER

–– Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği (Karar Sayısı: 3935)
–– İsimli Dayanak ve Mağdur Hizmetleri Yönetmeliği
–– Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Konsinye Satış Süreçlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İşyurtları Ortak Üretim ve İşbirliği Programının Metot ve Asıllarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde İstihdam Edilecek Kontratlı Mühendis, Mimar, Tekniker, Sürveyan, Hareket Memurları Hakkında İmtihan ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE

–– İnsan Hakları Aksiyon Planı (2021-2023) ile İlgili 2021/9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

BİLDİRİLER

–– Mali Kabahatleri Araştırma Şurası Genel Bildirisi (Sıra No: 19)
–– Gelir Vergisi Genel Bildirisi (Seri No: 314)

HEYET KARARLARI

–– Güç Piyasası Düzenleme Şurasının 29/04/2021 Tarihli ve Karar No: 10186, 10189 Sayılı Kararları

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Bedelleri