Tam kapanmada muafiyet listesi güncellendi (15 soru 15 yanıt)

Corona virüsle gayret kapsamında 17 günlük tam kapanma yarın başlıyor.

İçişleri Bakanlığı, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00’e kadar sürecek uygulamaya yönelik soru-cevap listesini güncelledi.

Daha evvelden merak edilen 10 sorunun cevabının olduğu listeye 5 sorunun cevabını daha ekledi.

Bakanlığın internet sitesinde paylaşılan yeni sorular ve karşılıkları şöyle:

Kurumlar Vergisi ödemeleri için 30 Nisan 2021 Cuma günü vergi mükelleflerine borçlarını ödeyebilmeleri için rastgele bir muafiyet tanınacak mıdır?

Kurumlar Vergisi ödemesinin son günü olması nedeniyle tam kapanmanın birinci günü olan 30 Nisan 2021 Cuma günü kurumlar vergisi borcu ödemelerini yapmak üzere bankalara gidecek olan vergi mükellefleri vergi borcuna ait tahakkuk fişi yahut elektronik ortamda alınmış borç durumunu gösterir bilgi/belgeyi kontrollerde ibraz etmek ve şirket ile ödeme yapılacak banka güzergahında kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasında muaf tutulacaktır.

Tam kapanma kararı öncesinde alınan yurt içi uçak biletleri için müsaade almak gerekli midir?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak periyot içerisinde yapılacak her türlü şehirlerarası seyahat müsaadeye tabi tutulacaktır. Bu nedenle sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasından sonraya denk gelen seyahatler için de zarurî hallerin varlığının olup olmadığına bağlı olarak seyahat müsaadesi alınması gerekmektedir.

Bu durumun tek istisnası olarak tam kapanma kararından evvel alınan biletlerle, 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 24.00’e kadar (19.00-24.00 ortasına yönelik istisna getirilecek şekilde) seferine başlayacak olan uçak seyahatleri için seyahat müsaade evrakı istenilmeyecektir.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı mühlet içerisinde avukatlar faaliyetlerini nasıl yürüteceklerdir?

Genelge’nin ekinde yer alan “Muafiyet Yerler ve Kişiler” Listesinin 33 üncü ve 34 üncü hususları uyarınca yargısal vazifelerin icrasıyla sonlu kalmak kaydıyla avukatların ve avukat stajyerlerinin; sokağa çıkma kısıtlaması müddetince bulundukları kent içinde ve mecburî hallerde ofislerine, vekili bulundukları iş yerlerine, adliyelere, kolluk ünitelerine, resmî kurumlara, noterliklere gitmeleri rastgele bir kısıtlamaya doğal değildir.

Sokağa çıkma kısıtlama müddetince turkuaz basın kartı sahibi basın mensuplarının vazife icabı yapmaları gereken şehirlerarası seyahatleri müsaadeye tabi midir?

Turkuaz basın kartı sahibi olan basın mensuplarının vazifeleri gereği yapacakları şehirlerarası seyahatlerinde, denetim esnasında turkuaz basın kartlarını ve kurumlarınca düzenlenen vazife evraklarını ibraz etmek kaydıyla seyahat müsaade dokümanı almalarına gerek bulunmamaktadır.

Yük ve yolcu nakliyatında misyonlu şahıslar (şoför, muavin, hostes vb.) şehirlerarası seyahat için müsaade almak zorunda mıdır?

Yürütülen faaliyetin tabiatı gereği şehirlerarası seyahati mecburî olan ve Genelgemizde muafiyet tanınan nakliyecilik, kargo, lojistik, nakliye vb. faaliyetlerinde bulunan ve e-başvuru sitemi üzerinden vazife dokümanı almış olan sürücü, muavin, hostes üzere görevlilerin, yük ve yolcu nakliyeciliği yapılan araçlarla şehirlerarası seyahatleri için ayrıyeten Seyahat Müsaade Evrakı almalarına gerek bulunmamaktadır.

Sitede daha evvelce yanıtlanan sorular ve cevapları ise şöyle:

Sokağa çıkma kısıtlaması muafiyetleri şehirlerarası seyahat müsaadesi manasına gelmekte midir?

Bakanlığın internet sitesindeki karşılıklara nazaran, 29 Nisan Perşembe günü 19.00’dan itibaren her türlü vasıtayla yapılacak şehirlerarası seyahatler, mecburî hallerin varlığı halinde seyahat müsaade heyetlerinden müsaade alınması kuralıyla yapılabilecek.

Bu doğrultuda, muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak vakit ve güzergahla hudutlu (genel niteliği bulunmayan) sokağa çıkma kısıtlamasından muaf bireylerin yapacakları şehirlerarası seyahatler de müsaadeye tabi olacak.

Tam kapanma kararı öncesinde alınan otobüs biletleri için müsaade almak gerekli midir?

Tam kapanma kararı öncesinde alınan otobüs biletlerinde, kısıtlamanın başlamasından sonraya denk gelen seyahatler için mecburî hallerin varlığının olup olmadığına bağlı olarak seyahat müsaadesi alınması gerekecek. İstisna olarak tam kapanma kararından evvel alınan biletlerle 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 24.00’e kadar (19.00-24.00 ortasına yönelik istisna getirilecek şekilde) seferine başlayacak otobüs seyahatleri için seyahat müsaade dokümanı istenilmeyecek.

Yurt dışı aktarmalı uçuşlarla ilgili olarak yolcuların yurt içi temaslı uçuşları ve başka seyahatleri yapabilmeleri için seyahat müsaade evrakı almaları gerekli midir?

Yurt dışı seyahatlerle ilgili rastgele bir kısıtlama yahut sonlandırma bulunmuyor. Yurt dışı temaslı uçakla seyahat edecek yolculardan yurt dışı uçuşlarını belgelemek kaydıyla, yurt içi aktarma uçuşları ile ikametlerine geliş ve gidişlerini sağlayacakları özel araç, otobüs, tren vb. ulaşım araçlarıyla yapacakları seyahatlerde, seyahat müsaade dokümanı istenmeyecek.

İkameti ve iş yeri farklı kentlerde olan emekçiler şehirlerarası seyahat müsaadesine tabi midir?

İkamet edilen vilayetle çalışılan vilayetin farklı olduğu ve işe geliş gidişin nizamlı biçimde günlük yapıldığı İstanbul-Gebze, İstanbul-Çorlu/Çerkezköy, İstanbul/Yalova, İzmir-Manisa, Kütahya-Uşak ve gibisi sınır/komşu vilayetlerde, vilayet hıfzıssıhha konseylerinin bu mevzuda alacakları kararlar doğrultusunda emekçi servisleri ile yapılan yolcu nakliyeciliği şehirlerarası seyahat müsaadesine tabi olmaksızın yapılabilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan tarihlerde vilayet göç yönetimi müdürlüklerinden ikamet müsaadesi randevusu bulunan yabancılar kısıtlama kapsamında mıdır?

Vilayet göç yönetimi müdürlüklerinden ikamet müsaadesi randevusu bulunan yabancılar, randevu tarihini gösterir e-ikamet başvuru/kayıt formu (İstanbul ve Ankara’da ayrıyeten randevu tarihini gösterir SMS/mail bilgisi) ve pasaport ya da pasaport yerine geçen seyahat evrakıyla kısıtlamaya tabi olmaksızın randevularına katılabilecek. Bu muafiyet, ikamet müsaadesi randevusunun vakti ve vilayet göç yönetimi müdürlüğü ile ikamet ortasındaki güzergahla sonlu olacak.

Tam Kapanma Devrinde sivil toplum kuruluşları yardım faaliyetlerini nasıl sürdüreceklerdir?

Vakıf ve derneklerle Vefa Toplumsal Takviye Kümeleri koordinesinde yapılan yardım faaliyetleri ramazan boyunca devam edebilecek. Vakıf ve dernekler bu gayeyle yapacakları müracaatlarda faaliyetin kapsamı ve katılacak gönüllülerin bilgilerini valilik ve kaymakamlıklara bildirecek.

Yapılacak kıymetlendirme ile kuralları taşıdığı belirlenen vakıf/dernek vazifelileri, müracaat yapılan yer ve yardım faaliyetleriyle sonlu olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

İleri yaş kümesindeki bireyler ile ağır hastalara yardımcı olan bakıcı ve refakatçiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf mıdırlar?

Beslenme ve paklık muhtaçlıklarını yerine getiremeyen ileri yaş kümesindeki şahıslarla ağır hastalara yardımcı olan bakıcı ve refakatçiler, bakıma muhtaç kişinin sıhhat raporunu ibraz etmek ve muafiyet nedenine bağlı olarak vakit ve güzergahla sonlu olacak halde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

Anneler Günü nedeniyle çiçekçi dükkânları kısıtlamalardan muaf olacaklar mıdır?

Çiçek satışı yapan iş yerleri, Anneler Günü nedeniyle 8-9 Mayıs 2021 Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri ortasında açık olabilecek ve vatandaşlar ikametlerine en yakın çiçekçiye giderek alışveriş yapabilecek. Çiçek satışı yapan iş yerleri bu tarihlerde, 10.00-24.00 ortasında meskenlere servis halinde de hizmet verebilecek.

Kısıtlama mühletince havalimanları, otogarlar ve tren garlarında bulunan işletmeler açık olacak mıdır?

Havalimanı, gar, liman, terminal üzere yerlerde bulunan iş yerleri, kendi bölümleri için belirlenen genel kurallara tabi olacak. Bu kapsamda muhakkak şartlara ve mühletlere tabi olarak açık olabilecek yeme-içme ve market üzere yerler, belirlenen mühlet ve şartlara uymak kaydıyla açık olabilecek, öbür iş yerleri ise kapalı olacak.

Son günü 30 Nisan 2021 Cuma günü olan SGK prim borçlarının ödenebilmesi için rastgele bir muafiyet tanınacak mıdır?

SGK prim borçlarının 2’nci taksit ödemelerinin son tarihi olması nedeniyle 30 Nisan 2021 Cuma günü SGK prim borcunu ödemek isteyen patron, esnaf ve öbür sigortalılar durumlarını belgelemek ve SGK müdürlüğü güzergahında kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasında muaf tutulacak.

TAM KAPANMADA MERAK EDİLENLER