Taşerondan kadroya geçemeyen hükümlüler için emsal karar

Kahramanmaraş’ta Göksun Belediyesi’nin düzenlediği ihaleyi kazanan taşeron şirkette çalışan çalışanlar, 2018 yılında taşeron personellere verilen takıma alınma hakkından yararlandı. Lakin eski hükümlü S.H., sabıka kaydı nedeniyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu münasebet gösterilerek takıma alınmadı. Bunun üzerine S.H., avukatı Muhammed Burak Hurç aracılığıyla belediyeye başvurdu, lakin takım talebine olumsuz karşılık aldı. Belediyenin kararını Kahramanmaraş Valiliği İtiraz Komitesi’ne taşıyan, lakin buradan da olumsuz karşılık alan Hurç, Yönetim Mahkemesi’ne dava açtı.

”ARŞİV KAYDININ SİLİNME MÜHLETLERİ ÇOK UZUN”

Mahkeme, talebini kabul ettiği S.H.’nin eski hükümlü olması nedeniyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A-5 hususunda belirtilen kaideleri taşımadığının sabit olduğuna değinerek, şu kararı verdi:

“Davacı hakkında memnu hakların verilmiş olması hukuken eski hükümlü olduğu gerçeğini değiştirmediği, memnu hakların iadesine karar verilmiş olsa dahi arşiv kaydının silinmesine dair kanunlarımızda öngörülen mühletlerin çok uzun olması ve davacının eski hükümlü olması durumunun her iş müracaatında karşına çıkacağı gerçeği karşısında davalı idarece davacının müracaatının 375 Sayılı Kanun Kararında Kararname’nin süreksiz 23’üncü unsuru kararlarına nazaran ortaya çıkan yeni tüzel duruma nazaran değerlendirilmeyip reddedilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır. Açıklanan nedenlerle dava konusu sürecin iptaline oy birliğiyle karar verilmiştir.”

KARAR KATILAŞTI, BELEDİYE İŞE BAŞLATTI

Göksun Belediyesi, belgeyi Gaziantep Bölge Yönetim Mahkemesi’ne götürerek itiraz etti. Belgeyi inceleyen Gaziantep Bölge Yönetim Mahkemesi 4’üncü İdari Dava Dairesi, mahallî mahkemenin kararının hukuka uygun olduğunu belirtip istinaf müracaatının reddine, temyiz yolu kapalı olmak üzere kesin olarak oy birliği ile karar verdi. Karar üzerine Göksun Belediyesi, bünyesinde heyeti şirkette S.H.’yi işe başlattı.

”EMSAL BİR KARAR”

Muhammed Burak Hurç, S.H.’nin 20 yıl evvel işlediği bir kabahatten ötürü sabıkasının bulunduğunu ve bunun taşerondan takıma geçmesinde bir sakınca olmadığını söyledi. Dava açmadan evvel gerekli yerlere müracaatları yaptıklarını, lakin her keresinde ret karşılığı aldıklarını anlatan Hurç, şöyle konuştu:

“Göksun Belediyesi, Devlet Memurları Kanunu’ndaki koşulları taşımadığı gerekçesiyle müvekkilimi işe almadı. Kahramanmaraş Yönetim Mahkemesi’ne açmış olduğum dava sonucunda mahkeme, yapılan yargılamada müvekkilimin her ne kadar eski hükümlü olsa da ülkemizde isimli sicil kayıtlarının silinme müddetlerinin uzun olması ve her yeni işe müracaat yaptığında bu kararın önüne çıktığı gerekçesiyle haksız ve hukuka karşıt olan sürecin iptaline karar verdi. Davalı kurum tarafından evrak, Gaziantep Bölge Yönetim Mahkemesi’ne gönderildi yürütmeyi durdurma istemli olarak. Gaziantep Bölge Yönetim Mahkemesi’nde yürütmeyi durdurma talebi reddedildi, ardından de birinci derece mahkeme tarafından verilen karar onandı. Bu karar, emsal nitelikte bir karardır. Bu kararla bir arada isimli sicil kayıtlarının silinme müddetlerinin uzun olması ve artık topluma adapte olmuş insanların çalışmasına pürüz bir durumun ortadan kalkması kararıdır. Birebir durumda olan eski hükümlü emekçilerin de kurumlara müracaat yaparak süreksiz 23’üncü unsurda belirtilen konular tarafından talepte bulunmaları gerekir. Bu talepler aslında belediyenin içerisinde kurulmuş olan şirketlerin talebe bağlı olmaksızın emekçiyi işe başlatması gerekir. 50 personelin altında olan yerlerde limitet şirketi, 50 personelden fazla olan yerlerde de anonim şirketleri kuruldu. Bu şirketler bünyesinde eski hükümlü çalıştırma zaruriliği bulunmaktadır. Bu vesileyle müvekkilim eski hükümlü takımıyla bir arada belediyenin kurmuş olduğu şirket içerisinde misyonunu ifa etmeye başlamıştır.”