TBB yabancı para ile yatırım karşılığı vatandaşlık için Danıştay’a başvurdu

Türkiye Barolar Birliği (TBB) yabancı para ile yapılan yatırım karşılığında Türk vatandaşlığına hak kazanılmasına ait yönetmelik değişikliğinin iptali için Danıştay’a başvurdu.

TBB yaptığı açıklamada Türk vatandaşlığının para cinsinden bir kıymet ile karşılanmasının ‘vatandaşlık’ kavramının özünden uzaklaştırdığını vurguladı.

Açıklamaların devamında şu sözler aktarıldı;

“Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan ve Türk Vatandaşlığı Yönetmeliği’nin 20. hususunda getirilen düzenlemeler, muhakkak bir ölçüdeki yabancı para ile taşınmaz alımı yahut fon/bireysel emeklilik sistemine giriş üzere yatırımlar karşılığında Türk vatandaşlığı verilmesi sonucunu doğurmaktadır.

“Kanunda yabancı para karşılığında vatandaşlık kazanılmasına ait bir düzenleme bulunmamaktadır”

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, vatandaşlığın kazanılmasına ait kaidelerin kanun ile düzenlenmesini emretmektedir. Bu çerçevede Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun ilgili kararlarında vatandaşlığın hangi hallerde kazanılacağı düzenlenmiş, buna ait koşullar sonlu olarak sayılmıştır. Kanunda, muhakkak bir ölçü yabancı para karşılığında fon/bireysel emeklilik sistemine giriş üzere yatırımlar yapmak yoluyla Türk vatandaşlığı kazanılmasına ait rastgele bir düzenleme bulunmamaktadır.”


“Vatandaşlık kavramının yabanvı para ile karşılanması, özünden uzaklaştırmaktadır”

Öte yandan dava konusu düzenlemede, devletle türel ve siyasi bağ ile bağlılığı tabir eden vatandaşlık kavramının yabancı bir para cinsinden bir kıymet ile karşılanması, vatandaşlık kavramını soyutlaştırmakta ve özünden uzaklaştırmaktadır.

“Vatandaşlığın gerçekliği prensibine karşıtlık teşkil etmektedir”

Münasebetiyle düzenlemeler gerek Anayasa’ya tersliği gerekse yasal destekten mahrum olmasının yanı sıra Türk Vatandaşlık Kanunu tarafından da benimsenen ‘vatandaşlığın gerçekliği’ unsuruna terslik teşkil etmektedir.


“Hükümler milletimizi telafisi güç hak kayıplarına uğratacaktır”

Bu kararlar yürürlükte kaldığı sürece, devlete bağlılık unsuru bir yana bırakılarak para karşılığında vatandaşlık verilmesi sonucu ortaya çıkacak, bu da milletimizi telafisi güç hak kayıplarına uğratacaktır. Türkiye Barolar Birliği, bu nedenlerle kelam konusu yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’a başvurmuştur.”