TBMM’de kabul edildi: Kadına ve sağlıkçılara şiddet katalog suçlara girecek

Son dakika haberi! TBMM Genel Heyeti’nde, Türk Ceza Kanunu (TCK) ve Kimi Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Teklifi, görüşülerek kabul edildi. Buna nazaran; bayana ve sıhhat çalışanlarına karşı taammüden yaralama cürmünün, vücut yahut ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan bireye karşı işlenmesi ya da canavarca hisle işlenmesi halleri, katalog kabahat sayılacak.

Bayana karşı şiddetle daha aktif uğraş edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanabilmesi maksadıyla taammüden öldürme, taammüden yaralama, tehdit, azap ve eziyet kabahatinin bayana karşı işlenmesi halinde cezası artırılacak. Taammüden öldürme cürmünün bayana karşı işlenmesi hali bu kabahatin nitelikli halleri ortasına alınacak. Taammüden öldürme hatasında ceza müebbet iken bu kabahatin bayana karşı işlenmesi halinde verilecek ceza ağırlaştırılmış müebbet mahpusa çıkarılacak.

DÜZGÜN HAL İNDİRİMİ KALKACAK

Bayana yönelik şiddetde uygun hal indirimi kaldırılacak. Bu kapsamda, TCK’daki takdiri indirim nedenleri sonlandırılacak. Failin pişmanlık içermeyen davranışları, takdiri indirim nedeni olarak kabul edilmeyecek. Failin salt indirim almaya yönelik kılık ve kıyafetine ihtimam göstermesi, kadro elbise giymesi, kravat takması üzere duruşmadaki biçimi tavır ve davranışları, takdiri indirim nedeni olarak dikkate alınmayacak. Takdiri indirim uygulanması halinde ise münasebetleri kararda kesinlikle gösterilecek.

TAAMMÜDEN YARALAMAYA 6 AY MAHPUS CEZASI

Kolay tıbbi müdahale ile giderilebilecek taammüden yaralama hatasının bayana karşı işlenmesi halinde cezanın alt hududu, 4 aydan 6 ay mahpusa yükseltilecek. Azap cürmünün bayana karşı işlenmesi halinde cezanın 3 yıl olan alt hududu 5 yıl mahpusa çıkarılacak. Eziyet cürmünün bayana karşı işlenmesi halinde cezanın 2 yıl olan alt hududu, 2 yıl 6 ay mahpusa yükseltilecek. Hayata, beden yahut cinsel dokunulmazlığa yönelik bir atak gerçekleştirileceğinden bahisle işlenen tehdit cürmünün mağdurunun bayan olması halinde cezanın 6 ay olan alt hududu 9 ay mahpusa çıkarılacak.

ISRARLI TAKİBE 6 AYDAN 2 YILA KADAR MAHPUS CEZASI

Israrlı takip olarak nitelendirilen fiiller, müstakil bir kabahat haline getirilecek. Israrlı bir biçimde fiziken takip etmek ya da haberleşme ve irtibat araçlarını, bilişim sistemlerini yahut üçüncü bireyleri kullanarak temas kurmaya çalışmak suretiyle bir kimse üzerinde önemli bir huzursuzluk oluşmasına ya da kendisinin yahut yakınlarından birinin güvenliğinden tasa duymasına neden olan faile 6 aydan 2 yıla kadar mahpus cezası verilecek.

Israrlı takip cürmünün çocuğa ya da ayrılık kararı verilen yahut boşandığı eşe karşı işlenmesi, mağdurun okulunu, iş yerini, konutunu değiştirmesine ya da okulunu yahut işini bırakmasına neden olması, hakkında uzaklaştırma ya da konuta, okula yahut iş yerine yaklaşmama önlemine karar verilen fail tarafından işlenmesi halinde faile 1 yıldan 3 yıla kadar mahpus cezası verilecek. Bu kabahatin soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olacak.

SIHHAT ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDETE CEZA ARTIRIMI

Sıhhat çalışanlarına yönelik şiddet hatalarında verilecek ceza 6’da 1’i oranına kadar artırılacak.