TBMM’de kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin kanun teklifi görüşülecek

Haftalık çalışmasına 10 Mayıs Salı başlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Türk Ceza Kanunu ve Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

Bayan cinayetine ağırlaştırılmış müebbet mahpus verilebilecek

Teklife nazaran, taammüden öldürme kabahatinin bayana karşı işlenmesi halinde ağırlaştırılmış müebbet mahpus cezası verilecek.

Güzel hal indirimi yapılmayacak

Failin salt indirim almaya yönelik kılık ve kıyafetine ihtimam göstermesi, grup elbise giymesi, kravat takması üzere duruşmadaki hali tavır ve davranışları, takdiri indirim nedeni olarak dikkate alınmayacak. Israrlı takip olarak nitelendirilen fiiller kabahat olacak.

Bayana ve sağlıkçılara şiddet katalog kabahati olacak

Bayana ve sıhhat çalışanlarına karşı işlenen taammüden yaralama kabahatleri tutuklamaya ait katalog cürümler ortasına alınacak.

Taammüden yaralama hatasının, vücut yahut ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan bireye karşı işlenmesi ya da canavarca hisle işlenmesi halleri de katalog kabahat olacak.

Kurullarda görüşlecek kanun teklifleri

TBMM’deki ihtisas komiteleri da gündemlerindeki kanun tekliflerini ele alacak.
Sanayi, Ticaret, Güç, Doğal Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komitesi, çarşamba günü AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız başkanlığında toplanacak. Kurulda İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Vazifeleri Hakkında Kanun ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Teklife nazaran, ihracatçı birliklerinin ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) genel sekreter ve genel sekreter yardımcılıklarına 30 gün içinde atama yapılmaması halinde Ticaret Bakanlığınca resen atama yapılabilecek.

İhracatçı birliklerinin yedek akçelerine aktarılan fiyatın Ticaret Bakanlığınca belirlenecek ölçüsü, İhracatı Geliştirme AŞ sermayesine eklenecek.

KİT Kurulu kontrolleri

KİT Kurulu, kontrol programını sürdürecek. Komite, salı günü Türkiye Petrolleri Anonim İştiraki Genel Müdürlüğü, çarşamba günü Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ, perşembe günü de Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ Genel Müdürlüğü ve bağlı iştirakleri ile Türk Reasürans AŞ’nin 2019-2020 yılı hesaplarını inceleyecek.

Bu ortada TBMM’de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri küme toplantıları da yapılacak.