Türkiye küresel etki yatırımı hareketine katılıyor

Tesir yatırımları, olumlu, ölçülebilir toplumsal ve çevresel tesir yaratarak finansal getiri elde etmeye odaklanıyor. IFC’ye nazaran 2,3 trilyon dolar kıymetindeki global finansal varlıkla, tesir yatırım piyasası tüm dünyada ivme kazanıyor.

Türkiye’nin iki kıtayı birbirine bağlayan bir G20 ülkesi olmasından istifade edecek ulusal tesir yatırım ekosistemi, kıymetli bir bölgesel güç olma potansiyeline de sahip. Tesir yatırımını Türkiye’de ana akım bir yatırım tercihi haline getirme vizyonuyla 38 önder kamu, özel ve kar emeli gütmeyen kesim kuruluşunu biraraya getiren Tesir Yatırımı Müracaat Konseyi da (EYDK), bayanların güçlendirilmesi, mülteci geçim kaynakları, Avrupa Yeşil Mutabakatı, yeşil kentler ve iştirak finansmanı üzere tematik alanların yanı sıra, tesir ölçümü ve idaresi üzere stratejik mevzularda tesir girişimcilerini ve fonlarını desteklemeyi amaçlıyor.

Bu vizyonu geliştirmek gayesiyle EYDK, 30 ulusal ve bölgesel müracaat heyeti aracılığıyla 35 ülkeyi kapsayan tesir yatırımlarının global platformu The Küresel Steering Group for Impact Investment’a (GSG) katılan en son ulusal istişare konseyi oldu.

EYDK’nın temel gayesinin Türkiye’yi bu piyasada baş aktör yapmak olduğunu belirten EYDK Lideri Şafak Müderrisgil, “EYDK’nın 1. yılında GSG üyesi olmayı başarması bizler için çok heyecan verici bir gelişme. Bu dönüm noktasında anahtar paydaşların olumlu bakışı ve motivasyonu, Türkiye’nin global tesir iktisadına iştirakini hızlandırdı ve EYDK’nın mahallî ekosistemi güçlendirme gayretini destekledi” dedi.