Uzay yolcusu kalmasın! Başvuru ekranı açıldı: İşte şartlar ve tüm detaylar…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulusal Uzay Programı kapsamında bir Türk vatandaşının uzaya gönderileceğini açıkladı.

Aranan kriterleri açıklayan Erdoğan, uzaya gitmek isteyen bireylerinuzaya.gov.tr’ adresinden müracaat yapabileceklerini duyurdu.

Müracaatlar 23 Haziran 2022 tarihine kadar devam edecek.

Uzay yolcusu başvurusu nasıl yapılır?

Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu, Ulusal Uzay Programı kapsamında belirlenen 10 gayeden biridir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında bir Türk vatandaşı, gerekli eğitimleri aldıktan sonra Memleketler arası Uzay İstasyonuna gönderilecektir.

Bu misyon kapsamında Türkiye’nin beşerli birinci uzay misyonu gerçekleştirilecek ve bilim insanlarımıza Milletlerarası Uzay İstasyonu kaidelerinde deney yapma imkanı sağlanacaktır.

Bu vazifesi gerçekleştirmek için Türk vatandaşları tarafından yapılan müracaatlar ortasından 2 (iki) aday belirlenecektir.

Müracaat süreci

 • İlana müracaatta bulunmak için uzaya.gov.tr adresinden Müracaat Sistemi’ne kayıt olmak gerekmektedir. Başvuru Sistemi yoluyla yapılan müracaatlar haricinde müracaat kabul edilmeyecektir.

 • Müracaatların en geç 23 Haziran 2022 tarihi saat 20:23’e kadar yapılması gerekmektedir.

 • Adaylar müracaatları esnasında Müracaat Sistemi’ne girmiş oldukları beyan ve evraklara nazaran değerlendirilecektir. Girilen bilgi ve evrakların rastgele birinde eksik yahut aldatıcı bilgi olması durumunda müracaat geçersiz sayılacaktır.

 • Birinci evreyi geçen müracaat sahiplerinden, sonraki kıymetlendirme etaplarına geçebilmeleri için ek bilgi, evrak, doğrulama, test, tetkik ve muayeneler talep edilebilecektir.

 • Mülakata çağrılacak adaylar, ayrıntılı kıymetlendirme süreci sonrasında belirlenecektir. Mülakat öncesinde yahut sonrasında uygulanacak kapsamlı kıymetlendirme süreçlerinde elenen adaylar rastgele bir hak tezinde bulunamaz.

 • Seçilen 2 (iki) aday TUA yahut TÜBİTAK bünyesinde istihdam edilecek ve 10 (on) yıl mecburi hizmet yükümlülüğü olacaktır.

Genel şartlar

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 • 23 Mayıs 1977’den sonra doğmuş olmak,

 • Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,

 • Yükseköğretim Kurumlarının en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Mühendislik, Tıp, Fen Bilimleri/Temel Bilimler yahut Fen Bilimleri/Temel Bilimler alanlarındaki Eğitim fakültelerinden birini bitirmiş olmak,

 • Çok âlâ derecede İngilizce bilgisine sahip olmak, anlamak, konuşmak ve yazmak,

 • İngilizce yeterliliğini aşağıdaki imtihanların birinden alınan puanla göstermek (KPDS, YDS,TOEFL,CPE) (Belirtilen imtihanlardan alınan puanlarda rastgele bir geçerlilik mühleti aranmaz)

Vücut ölçüleri

 • Uzunluk Uzunluğu (Ayakta) (cm)   MİN 149.5    MAX 190.5

 • Oturma uzunluk uzunluğu (Sandalyede dik konumda, sandalye oturma düzleminden başucuna kadar)(cm)     MİN 78.2     MAX 101.3

 • Kilo (kg) MİN 43   MAX 110

Sıhhat kriterleri

Müracaat yapabilmek için gerekli genel sıhhat kriterleri aşağıda verilmektedir. Bunlar haricindeki durumlar ayrıyeten değerlendirilecektir.

 • Her iki beğenilen doğal olarak yahut gözlük/kontakt lens ile düzeltme sonrası %100 (Snellen 20/20) görme sertliğine sahip olmak,

 • Renkli görme bozukluklarından rastgele birine sahip olmamak,

 • Rastgele bir uzuv kaybı yahut nakli yaşamamış olmak,

 • Protez kullanmıyor olmak ve bedeninde platin/vida bulunmamak,

 • Tüm eklemler için olağan hareket açıklığına ve fonksiyonelliğine sahip olmak,

 • Duyma kusuru olmamak (normal ses düzeyindeki bir konuşmayı sessiz bir odada ardı dönük formda 2 metre uzaklıktan zorlanmadan ve yanlışsız duyabilmek),

 • Kulak zarı rahatsızlığı, östaki borusu sorunları, otoskleroz ve gibisi rahatsızlıklar yaşamamış olmak,

 • Kan basıncı/tansiyonu 155/95 altında olmak, kronik kalp ve damar sistemi rahatsızlığı olmamak,

 • Akciğer işlevlerini bozan teneffüs sistemi hastalığı bulunmamak,

 • Sindirim sisteminde tıkanıklığa sebep olan, uçuş emniyetini riske sokabilecek önemli hastalık yahut geçirilmiş ameliyatların sekelleri bulunmamak,

 • İdrar ve üreme yollarında (genitoüriner sistem) hastalık yahut geçirilmiş ameliyatların sekelleri bulunmamak,

 • Uçuş emniyetini riske sokabilecek önemli yahut bulaşıcı enfeksiyon hastalığı bulunmamak,

 • Büyük jinekolojik ameliyat geçirmemiş olmak,

 • Panik bozukluk, anksiyete bozuklukları, psikotik bozukluk, bipolar bozukluk, intihar fikri, uyuyamama (insomnia) yahut öbür ağır kişilik bozukluklarından birini yaşamamış olmak,

 • Hayatının rastgele bir periyodunda alkol, uyuşturucu/uyarıcı husus yahut ilaç bağımlılığı yaşamamış olmak,

 • Karanlık, yükseklik, sürat, kaza, kalabalık, boğulma/nefessiz kalma, dağınıklık, yalnızlık/izolasyon, kapalı/dar alan korkusu olmamak,

 • Epilepsi, titreme (tremor), MS (multiple skleroz), inme (felç) üzere hudut sistemi rahatsızlıkları ve nedeni bilinmeyen şuur bozukluğu yaşamamış olmak,

 • İnsülin yahut başka hipoglisemik ilaçlar ile tedavi gerektiren diyabet (şeker) rahatsızlığı olmamak.

Kişilik kriterleri

Misyonun gereklilikleri dikkate alınarak, adayların aşağıdaki kişilik özelliklerine sahip olmaları tercih sebebidir:

 • Karmaşık sistemlerin çalışma prensiplerini anlamaya ilgili ve bunun için gerekli bilgi ve hünere sahip olmak,

 • Bilhassa rahatsız ve kısıtlı ortamlarda ve birinci defa karşılaşılan dış uyaranların varlığında sorun çözme yeteneğine sahip olmak,

 • Grup çalışmasına yatkın olmak ve bağlantı marifetleri üst seviyede olmak,

 • Baskı altında ve zorluklar karşısında serinkanlı kalabilmek, tahlil odaklı olmak ve mantıklı kararlar alarak ilerleyebilmek.

Başka Kriterler

 • Erkek adaylar için, son müracaat tarihi itibariyle askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak yahut askerlikle bağlantısı bulunmamak,

 • Taksirli kabahatler, kısa müddetli mahpus cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş cürümler ile aşağıda sayılan hatalar dışında tecil edilmiş kararlar hariç olmak üzere; altı aydan fazla mahpus yahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal tertibe ve bu tertibin işleyişine karşı işlenen cürümlerle, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas üzere yüz kızartıcı yahut onur ve haysiyeti kırıcı cürümden yahut kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, vazifeye ait sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı cürümlerden ötürü hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine yahut Ulusal Güvenlik Kurulunca Devletin ulusal güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum yahut kümelere üyeliği, mensubiyeti yahut iltisakı veya bunlarla irtibatı bulunmamak.

Uzay Yolcusu Müracaat Ekranı