Validebağ’da Üsküdar Belediyesi’nin itirazına ret

Üsküdar Belediyesi’nin Validebağ Korusu’nda yürütmeyi durdurma kararına itirazına mahkemeden ret geldi.

Validebağ'da Üsküdar Belediyesi'nin itirazına ret

İstanbul Anadolu yakasının en büyük ikinci yeşil alanı olan Validebağ Korusu’nda yürütmenin durdurulması kararına itiraz eden Üsküdar Belediyesi’ne mahkemeden ret geldi.

İstanbul 6’ncı Bölge İdare Mahkemesi, korunun millet bahçesi yapılmasını uygun bulan koruma kurullarına 2018 yılında açılan davada yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Karara itiraz eden Üsküdar Belediyesi’ne mahkemeden yanıt geldi.

Üskdar Belediyesi’nin itirazını reddeden mahkeme kararında, ivedi yargılama usulünde yürütmeyi durdurma kararına itiraz edilemeyeceğinin altını çizerek, itiraz incelemesine olanak bulunmadığını söyledi.

Mahkemenin kararı şöyle:

“2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20.maddesinden sonra gelmek üzere eklenen “İvedi Yargılama Usulü” başlıklı 20/A maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde; “İhaleden yasaklama hariç ihale işlemlerinden doğan uyuşmazlıklar hakkında ivedi yargılama usulünün uygulanacağı kurala bağlanmış; aynı maddenin 2/e fıkrasında da; ivedi yargılama usulünde “Yürütmenin durdurulması talebine ilişkin olarak verilecek kararlara itiraz edilemez.” hükmü yer almış olup, niteliği itibariyle ivedi yargılama usulüne tabi dava konusu uyuşmazlıkla ilgili olarak açılan davada yürütmenin durdurulması istemi hakkında verilmiş olan karara yapılan itirazın incelenmesine olanak bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle; davalı idare tarafından yapılan itirazın incelenmeksizin reddine, kararın taraflara tebliği amacıyla dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 02/09/2021 gününde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.”

Neden BirGün?

Bağımsız bir gazete olarak amacımız, insanlara hakikati ulaştırarak ülkede gerçek bir demokrasi ve özgürlük ortamının yeşermesine katkı sunmak. Bu nedenle abonelikten elde ettiğimiz geliri, daha iyi bir gazeteciliği hayata geçirmek, okurlarımızın daha nitelikli ve güvenilir bir zemin üzerinden bilgiyle buluşmasını sağlamak için kullanıyoruz. Çünkü banka hesabını şişirmek zorunda olduğumuz bir patronumuz yok; iyi ki de yok.

Bundan sonra da yolumuza aynı sorumluluk bilinciyle devam edeceğiz.

Bu yolculukta bize katılmak ve bir gün habersiz kalmamak için
Bugün BirGün’e Abone Ol.

BirGün; seninle güçlü, seninle özgür!

BirGün’e Destek Ol