Yenilenebilir çılgınca büyüyor ama yeterli değil

Memleketler arası Yenilenebilir Güç Ajansı’nın (IRENA) “Yenilenebilir Kapasite İstatistikleri 2022” raporuna nazaran yenilenebilir güç, 2021 yılında güçlü bir halde büyümesini sürdürdü ve toplam global üretim kapasitesini 3.064 GW’a çıkardı. Hidroelektrik 1230 GW ile yenilenebilir güç kaynakları ortasında tartısını müdafaaya devam etti. Lakin güneş ve rüzgar, yeni kapasite artışını domine etmiş durumda. İkili, 2021’deki toplam yenilenebilir güç kapasite artışının yüzde 88’ini oluşturdu.

Fakat rüzgardaki genişlemesi 2021’de 2020’ye kıyasla daha düşük oldu. 2020’de 111 GW eklenirken 2021’de bu sayı 93 GW’a indi. Güneş ise çılgınca büyüyor. 2021’deki yeni kapasitedeki artışlarıyla, toplam global güneş gücü kapasitesi rüzgarı aştı. Yenilenebilir gücün öbür alanlarından biyoenerjideki artış 10.3 GW olurken jeotermale 2021’de 1,6 GW eklendi.

Yeni kapasite artışı yüzde 60 hisseyle Asya’da gerçekleşti. Kıtada toplam yenilenebilir kapasite 1.46 TW’ye ulaştı. Bölgenin önder ise 121 GW artışla Çin. Avrupa ve Kuzey Amerika’daki artış ise sırasıyla 39 ve 38 GW.

IRENA Genel Yöneticisi Francesco La Camera, devam eden büyümenin kıymetli ve cüret verici olduğunu lakin mevcut güç geçişinin iklim değişikliğinin sonuçlarını önleyecek kadar süratli yahut yaygın olmadığını söylüyor.