Yumurta içinde yumurta: Görünüşe göre sadece kuşlara özgü değilmiş!

Ovum-in-ovo olarak da isimlendirilen, bir yumurtanın içinde diğer bir yumurta olması durumu, tavuklar üzere rahimleri sürüngenlere kıyasla daha özelleşmiş olan kuşlarda görülen bir olay. Lakin araştırmacılar, dinozorlar ve hatta genel olarak sürüngenlerde bir birinci olarak, fosilleşmiş bir yumurtanın içinde fosilleşmiş bir yumurta buldular.

Bir titanosaurid dinozorundan gelen bu fosil, yumurta kanalı morfolojisine ait ipuçlarını göstererek, bu canlıların muhtemelen ardışık yumurta bırakmaya yeterli adapte olmuş kuşlara daha çok benzediğini ortaya çıkarıyor. Ayrıyeten bu bulgu, bu sauropod dinozor kümesinin tıpkı vakitte, mevcut akrabaları üzere art geriye yumurtlama yeteneğine sahip olduğunu da gösterebilir.

Bu ender ve değerli bulgu, Orta Hindistan’ın batısındaki Madhya Pradesh’teki Üst Kretase Lameta Formasyonu’ndan geliyor ve Scientific Reports mecmuasında yayınlanan bir makalede detaylı olarak anlatılıyor. Araştırmacıların makale içerisinde belirttiklerine nazaran Padlya köyü yakınlarında 52 yuva titanosaur sauropod buldular ve Dinozor Fosilleri Ulusal Parkı Bagh’ta yumurtayı ortaya çıkardılar.

Sauropod dinozor yuvalarından biri, iki kat kabuk içerdiği tespit edilen yumurta içinde yumurta da dahil olmak üzere 10 yumurta içeriyordu. Bu özel yumurta, bu dinozorların üreme metotları ve ilgili organların morfolojisi hakkında ortaya çıkardığı ipuçları sebebiyle büyük kıymet taşıyor.

Deniz kaplumbağaları üzere sürüngenler, yumurtalarını genel bir rahimden tek bir atakta bırakırlar ve tek bir seansta yüzlerce yumurta bırakabilirler. Kuşlar ise özel bir rahme sahiptir ve bir yumurtayı bir sonraki üzerinde çalışmaya başlamadan evvel bırakır ve bunun bu deforme olmuş çift yumurtaların oluşumuyla ilişkili olduğu düşünülüyor.

Bu yeni bulgu, yumurta içi yumurta patolojisinin kuşlara mahsus olmadığının ve sauropodların başka arkozorlarınkine çok benzeri bir üreme davranışını paylaştığını öneriyor.