KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’dan kalıcı çözüm için 6 maddelik öneri

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM’ye sunduğu 6 unsurluk teklifte iki tarafın eşit milletlerarası statüsü ve hâkim eşitliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Konferansın ikinci gününde Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk tarafının tahlil teklifini Guterres’e sundu.

“Kıbrıs Türk tarafının sürdürebilir bir muahede için önerisi” başlığıyla sunulan teklifte, şu sözler yer aldı: “Kıbrıs Türk teklifinin özü, Kıbrıs Türk halkının özünde var olan hâkim eşitlik ve eşit memleketler arası statünün tanınmasıdır ve bu yolla Ada’daki iki mevcut Devlet ortasında bir iş birliği alakası kurulabilir. Bu, gerçekçi ve sürdürülebilir bir tahlile gerçek sonuç odaklı ve muhakkak bir vakit aralığını kapsayan müzakerelerin yolunu açacaktır.”

Teklifte, “devletin tüm niteliklerine sahip olan Kıbrıs Türk tarafı, Kıbrıs Rum tarafının sahip olduğu ve şu anda kullanmakta olduğu birebir haklara ve statüye sahiptir.” vurgusu yapıldı.

Cenevre’deki toplantıların, yalnızca Kıbrıs Türk halkına karşı yapılmaya devam eden büyük bir adaletsizliği gidermek için değil, birebir vakitte sürdürülebilir tahlil yolunda başarısızlığın temel nedenlerini ortadan kaldırmak için gerekli adımları atmak için tarihi bir fırsat olduğunun altı çizildi.

Kıbrıs Türklerinin teklifinde, adadaki iki Devlet ortasında hükümran eşitliklerine ve eşit milletlerarası statülerine dayalı bir iş birliği odaklı bağlantı kurmayı amaçlandığı tabir edildi.

Guterres’e sunulan 6 unsurluk teklifte, iş birliğine dayalı bağın şu prensip ve düzenlemelere dayanması gerektiğine vurgu yapıldı:

1- Genel Sekreter, Güvenlik Kurulu’nun iki tarafın eşit memleketler arası statüsünün ve hükümran eşitliğinin garanti altına alındığı bir kararı kabul etmesi için inisiyatif alacaktır. Bu türlü bir karar, mevcut iki Devlet ortasında iş birliğine dayalı bir münasebet kurulması için yeni bir temel oluşturacaktır. ​​​​​​

2- Üstte belirtilen düzenlemeyle iki tarafın eşit memleketler arası statüsü ve hükümran eşitliği sağlandıktan sonra, BM Genel Sekreteri himayesinde karşılıklı olarak kabul edilebilir bir iş birliği mutabakatı oluşturmak için sonuç odaklı ve muhakkak bir vakit aralığına dayalı müzakerelere başlayacaklardır.

3- Müzakereler, iki bağımsız Devlet ortasındaki gelecekteki bağlara, mülkiyet, güvenlik ve hudut düzenlemesinin yanı sıra AB ile alakalara odaklanacak.

4- Müzakereler, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin yanı sıra uygun olduğu hallerde, gözlemci olarak AB tarafından desteklenecektir.

5- Rastgele bir muahede bağlamında, iki Devlet karşılıklı olarak birbirini tanıyacak, üç Garantör Devlet bunu destekleyecektir.

6- Bu müzakereler sonucunda varılacak rastgele bir mutabakat, iki Devlette başka olarak eşzamanlı referandumlarda onaya sunulacaktır.

Öte yandan Heyetler BM Cenevre Ofisi’nde devam eden konferansta günün ikinci oturumu için TSİ 20.00’da tekrar buluşacak. BM Genel Sekreteri Guterres, akşam da heyet liderleri onuruna gayriresmi akşam yemeği verecek. Konferans yarın sona erecek.