Küresel enerji yatırımlarında yüzde 8 artış öngörülüyor

Küresel güç yatırımlarının bu yılın sonunda 2,4 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Milletlerarası Güç Ajansı’nın (IEA) Dünya Güç Yatırımları 2022 raporuna nazaran, pak güç yatırımlarının bu devirde 1,4 trilyon dolara ulaşacağı hesaplanıyor.

Rapora nazaran, yenilenebilir güç kesimindeki yatırım iştahı son yıllarda yükselen güç fiyatlarına karşın artış gösteriyor.

Güneş ve rüzgar gücü üzere pak güç teknolojileri ise birçok ülkede hala en ucuz elektrik üretim metodu olarak bedellendiriliyor.

Yenilenebilir güç bölümünde yalnızca şebeke, güç teknolojileri ve depolama yatırımlarının toplam yatırım meblağının yüzde 80’i olacağı tabir edilen rapora nazaran, güneş gücünün dağıtık ve şebeke tipli projeleri en fazla yatırım yapılacak alanlar olarak dikkati çekiyor.

Rapora nazaran, rüzgar gücü bölümünde ise deniz üstü (offshore) rüzgar gücü yatırımlarının karasal rüzgar gücü yatırımlarına nazaran daha fazla yatırım çekeceği tabir ediliyor.

Yenilenebilir güç kaynaklarına bağlı olan elektrik şebekelerinde esnekliğe imkan veren batarya depolama teknolojisi yatırımlarının bu yıl 20 milyar dolara ulaşacağı kestirim edilirken, gücünü çeşitlendirmek isteyen ülkelerde hidrojen yatırımlarının da ivme kazanacağı vurgulanıyor.

Böylelikle, global güç yatırımlarının bu yıl geçen yıla nazaran yüzde 8 artışla 2,4 trilyon dolara ulaşacağı kestirim ediliyor.

Rapora nazaran, iklim değişikliğiyle gayret kapsamında ortaya konulan siyaset ve amaçlar yanında güç verimliliği, elektrifikasyon ve düşük karbonlu teknolojilere büyük ölçekte yatırımların yapılmaması halinde artan global güç talebinin sürdürülebilir yollarla karşılanamayacağı vurgulanıyor.