Ürettiği malları internetten satanlara vergi muafiyeti şartları

Konutlarında üretim yapıp internetten satanların vergiden muaf olacakları açıklanmıştı, artık ayrıntıları açıklandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir Yönetimi Başkanlığının hazırladığı Gelir Vergisi Genel Bildirimi, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girerek bahse dair ait yol ve temeller düzenlendi.

ESNAF MUAFLIĞI

Yapılan yasal değişiklikle, 1 Ocak 2021’den itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere meskenlerde üretilen malların internetten satışında esnaf muaflığı tanındı. Başka bir iş yeri açmadan ve sanayi tipi yahut seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmadan oturdukları konutlarda imal ettikleri malları, internet ve gibisi elektronik ortamlar üzerinden satanlar “esnaf muaflığı” kapsamına alındı.

MESKENDE ÜRETİLİP SATILDIĞINDA VERGİDEN MUAF OLACAK ESERLER

Bildirime nazaran, konutlarda kendi el emekleriyle imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, kırpıntı deriden üretilen mamuller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk sürece, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı üzere eserleri bir iş yeri açmadan satanlar esnaf muaflığından faydalanabilecek.

ÜÇ YILDA BİR YENİLENECEK

Muafiyetten yararlanılması için ikametgahın bulunduğu yerdeki tarha yetkili vergi dairesine başvurarak “esnaf vergi muafiyeti belgesi” alınacak. Bu belgeyi alarak esnaf muaflığından faydalananların 3 yılda bir tarha yetkili vergi dairelerine başvurarak durumlarını güncellemeleri kıymet taşıyor.

BANKADA TİCARİ HESAP AÇILACAK

Türkiye’de konseyi bankalarda internetten gerçekleştirilen satış gelirlerinin tahsilini ve bu gelirleri üzerinden tevkifat yapılması için bir ticari hesap açılması ve tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsili gerekecek. Bankalar da bu ticari hesaplara aktarılan meblağlar üzerinden, transfer tarihi prestijiyle yüzde 4 gelir vergisi tevkifatı yapacak ve bir aya ait aktarılan meblağlar üzerinden tevkif edilen vergileri beyan edip ödeyecek.

YANINDA PERSONEL ÇALIŞTIRIRSA

Esnaf muaflığından yararlanan şahısların bir yahut üzeri emekçi çalıştırdığı durumlarda tevkifat oranı yüzde 2 olacak. İndirimli oranın uygulanması için ilgili ayda bir emekçinin en az 10 gün çalıştırılması gerekecek.

BİR YILDA CİRO 240 BİNİ AŞMAMALI

Bir takvim yılında elde edilen hasılatın 2021 yılı için 240 bin lirayı aşması halinde, içinde bulunulan takvim yılında esnaf muaflığından faydalanılabilecek, izleyen takvim yılının başından itibaren ise bu haktan yararlanılamayacak.

Muaflığa ait kuralları kaybedenler, izleyen takvim yılı başından itibaren gerçek tarzda vergilendirilecek ve tekrar birebir muafiyetten faydalanamayacak.

Birden fazla eser imal edilerek internet ve gibisi elektronik ortamlar üzerinden satılması durumunda, elde edilen hasılatın ilgili yıl içinde geçerli olan fiyatı aşmaması koşulu, her bir eser cinsi için başka farklı değil, tüm eserlerden elde edilen toplam hasılat için geçerli olacak.

Esnaf muaflığından faydalananların mükellefiyet tesisi, doküman düzenleme, defter tutma, beyanname verme üzere yükümlülükleri bulunmayacak.

İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN İHRACATA VERGİ MUAFİYETİ

Öte yandan, bildiriyle, elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle mal ihracatı kapsamında elde edilen karlarda indirim sağlanmasına ait temeller da düzenlendi.

Buna nazaran, tam mükellef gerçek şahısların, Gümrük Kanunu kapsamında dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan posta yönetimi ya da süratli kargo nakliyeciliği yapan şirketler tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirdikleri mal ihracatı kapsamında elde ettikleri yararın yüzde 50’si, karın elde edildiği takvim yılına ilişkin verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinden indirim konusu yapılabilecek.

GÜMRÜK BEYANNAMESİNDEN İNDİRİM KONUSU

İlgili Gümrük Genel Bildirimi uyarınca ölçüsü brüt 300 kilogramı ve bedeli 15 bin euroyu geçmeyen mallar için dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan posta yönetimi ya da süratli kargo nakliyeciliği yapan şirketler tarafından elektronik ticaret gümrük beyannamesi düzenlenebileceğinden, ölçü yahut kıymet prestijiyle bu hudut içinde yer alan malların ihracatından elde edilen yararlar beyanname üzerinden indirim konusu olabilecek.